Eettisen kaupan puolesta ry

Suomalaisten yritysten vastuullisuus kiinnostaa ja herättää keskustelua. Yritysten vastuullisuuden kattava vertailu läpinäkyvästi ja luotettavasti on kuitenkin haastavaa. Tässä apunasi on Eetti ja Ränkkää brändi.

Rank a Brand on kansainvälinen yritysvastuullisuuden kriteeristö, jonka pohjalta vaatemerkit pisteytetään sen mukaan, mitä ja miten avoimesti ne kertovat toimistaan vastuullisen tuotannon varmistamiseksi. Eetti on soveltanut metodin kysymyksiä myös suomalaisiin pienelektroniikkamerkkeihin sekä suosittuihin kenkämerkkeihin.

SUOMALAISTEN YRITYSTEN VASTUULLISUUS KIINNOSTAA KULUTTAJIA

Kuluttajien kiinnostus tuotteiden alkuperää kohtaan on viime vuosina kasvanut, ja vastuullisuudesta on tullut yhä isompi trendi. Moni yritys kertookin nykyään toimivansa vastuullisesti.

Vaikka vastuullisuuden kehittyminen on tärkeää sekä ympäristön että työntekijöiden näkökulmasta, on vastuullisuustrendin kasvu tuonut mukanaan myös haasteita. Samalla, kun yhä useampi yritys julistautuu vastuulliseksi, jää kuluttajan harteille mahdoton tehtävä: vastuullisuuslupausten kriittinen tarkastelu ja vertailu.

RÄNKKÄÄ BRÄNDI KULUTTAJAN APUNA 

Rank a Brand on alunperin hollantilaisen järjestön kehittämä kriteeristö yritysten itse esille tuoman vastuullisuuden arvioimiseksi. Rank a Brand -arvioinnissa merkit jaetaan viiteen kategoriaan (A-E) niiden saamien pisteiden mukaan. 

Eetti on kolmen vuoden aikana ränkännyt suomalaisia vaatemerkkejä, suosittuja kenkämerkkejä sekä suomalaisia pienelektroniikkamerkkejä.

Me Eetillä teemme työmme vastuullisen ja oikeudenmukaisen maailmankaupan puolesta asiantuntemuksella, huolellisesti ja puolueettomasti, jotta kuluttajat voivat luottaa tarjoamaamme tietoon.

Ränkkää brändi -vaateraportti 2021

Ränkkää brändi -kenkäraportti 2021

Ränkkää brändi -pienelektroniikkaraportti 2021

Ränkkää brändi -vaateraportti 2020.

Ränkkää brändi -vaateraportti 2019

kuuntele eetin omaa podcastia:

Maijan yritysvastuukoulu

 

Tue työtämme tai liity Eetin jäseneksi!

Haku