Eetti selvittää sähköpotkulautojen vastuullisuutta

Keräys on päättynyt ja keräsimme yhteensä 13 212€. Lämmin kiitos tukijoillemme.

Sähköpotkulaudat ovat tulleet viime vuosina suomalaisten kaupunkien katukuvaan.

Julkisessa keskustelussa on puhuttu paljon lautojen turvallisuusriskeistä liikenteessä ja yöelämässä, mutta mitä tiedämme itse laitteista sekä niiden taustalla olevien yritysten vastuullisuudesta? Emme paljoakaan.

Tällä hetkellä Suomessa toimii kolme sähköpotkulautoja vuokraavaa yritystä: VOI, TIER ja Lime. Yritykset esittävät, että potkulaudat ovat tie vähäpäästöisempään maailmaan, mutta tarkkoja tietoja lautojen ympäristö- ja ilmastovaikutuksista ne eivät kerro. Tuotannon ihmisoikeusvaikutuksista tiedetään sitäkin vähemmän.

Sähköpotkulaudat herättävät paljon mielipiteitä, mutta selvää on, että julkisessa tilassa vahvasti näkyvien laitteiden vastuullisuudesta pitäisi tietää enemmän. Tämän Eetti aikoo ottaa hoitaakseen.

Osallistu joukkorahoitukseen, ja auta Eettiä selvittämään mistä vuokrattavat sähköpotkulaudat tulevat ja miten niiden sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus varmennetaan. Lue alempaa lisää tavoitteistamme.

Keräysaika: 30.9.2021-31.1.2022

Tavoite 1. Sähköpotkulaudat ja ihmisoikeusriskit

Tällä hetkellä suomessa sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset eivät kerro laitteidensa alkuperästä mitään. Emme esimerkiksi tiedä missä ja millaisissa työoloissa katukuvassa näkyvät potkulaudat on valmistettu.

Elektroniikkateollisuuteen tuotantoketjuihin sisältyy paljon ihmisoikeusriskejä kuten pakkotyötä ja elämiseen riittämättömiä palkkoja. Sähköistyvässä maailmassa akkuteollisuudella tulee olemaan koko ajan suurempi merkitys, ja akuissa käytetään edelleen hälyttävän paljon konfliktimineraaleja.

Jos saavutamme ensimmäisen tavoitteemme, Eetti selvittää:

Tavoite 2. Sähköpotkulautojen ilmasto- ja ympäristövaikutukset

Sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset käyttävät mainostensa vastuullisuuskärkenä ilmastoystävällisyttä. Onkin totta, että sähköpotkulautojen avulla on mahdollista pienentää kaupunkiliikenteen päästöjä ja purkaa suurten kaupunkien ruuhkia.

Sähköpotkulautojen käyttö ei kuitenkaan aivan automaattisesti tarkoita pienempiä päästöjä, vaan arviossa on otettava huomioon potkulaudan pitkäikäisyys, sen valmistukseen, käyttöön ja huoltoon käytetty energia sekä akun vaihdettavuus. Näistä ei juuri löydy tietoa Suomen suosituimpien sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten sivuilta.

Kulkuvälineiden sähköistyminen on vahva tämän päivän tulevaisuuden trendi, ja on pidettävä huolta, että akkuteknologiaa hyödyntävien yritysten ympäristö- ja ilmastolupauksia läpivalaistaan perusteellisesti. Pelkät kauniit viherpuheet eivät riitä.

Jos saavutamme toisen tavoitteemme, Eetti selvittää:

Tavoite 3. Yritysten opastaminen kohti vastuullisuutta

Eetti on vuosien ajan käynyt rakentavaa dialogia sekä kouluttanut vaatealan yrityksiä siitä, mitä seikkoja niiden tulee ottaa vastuullisuustyössään huomioon sekä miten kertoa siitä konkreettisesti ja läpinäkyvästi. 

Nyt on aika vaatia samaa kunnianhimoa elektroniikkayrityksiltä. Jos saavutamme kolmannen joukkorahoitustavoitteen, käymme dialogia säköpotkulautayritysiä ja kannustamme niitä kohti vastuullisuutta. Tällä hetkellä tietoa vastuullisuudesta ei ole juurikaan saatavilla, joten työsarkaa riittää.

Pelkkä dialogi yritysten kanssa ei riitä, vaan Eetillä haluamme viestiä työstämme hauskasti ja innostavasti. Kun aiheesta viestii mahdollisimman laajasti, yritykset kokevat julkista painetta parantaa vastuullisuustyötään. 

Jos saavutamme kolmannen tavoitteemme:

 


 

Joukkorahoituskampanja on voimassa 30.9.2021-31.01.2022. Jos emme saavuta varainhankintakampanjamme ensimmäistä tavoitetta, varat käytetään kampanja- ja globaalikasvatustyöhön oikeudenmukaisen maailmankaupan ja vastuullisen yritystoiminnan edistämiseksi. Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2021/1128 Myönnetty Eettisen kaupan puolesta ry:lle 8.9.2021. Voimassa 8.9.2021-9.9.2023 koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta.