Eettisen kaupan puolesta ry

Kouluvierailut ja työpajat

Eetti tekee aktiivisesti oppimateriaaleja ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomen.

Vuonna 2019 työpajoja järjestetään syksyllä. Huhtikuussa alkaneessa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa mediakasvatushankkeessa tuotamme oppimateriaalia ja työpajoja, joissa tarkastellaan kestävää kehitystä, kuluttamista ja vastamainoksia globaalissa elektroniikkatuotannossa. Jatkamme yhteistyötä myös Viestintäkasvatuksen seuran kanssa osallistumalla kesäkuussa viestintäleirille sekä kouluttamalla opettajia ja opettajaopiskelijoita muiden yhdistysten, kuten suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton, kanssa.

Valitettavasti vierailutoiveista pystytään toteuttamaan vain murto-osa ja työpajat painottuvat Etelä-Suomeen yläkouluun ja toiselle asteelle. Tietoa ja ideoita etsiville opettajille suosittelemme tutustumista teemoihimme ja ilmaisiin oppimateriaaleihimme.

Eetin kouluttamat kouluvierailijat vaikuttavat nuoriin kannustamalla heitä toimimaan oikeudenmukaisen ja ympäristön kannalta kestävän maailmankaupan puolesta. Syksystä 2013 lähtien erityisteemoina ovat olleet medialukutaito ja vastuullinen kuluttaminen vastamainonnan keinoin. Muita käsiteltäviä aiheita ovat puuvillan, vaatteiden, elektroniikan ja ruoan globaalit tuotantoketjut.

Kouluvierailijoiden koulutuksia järjestämme noin kerran vuodessa. Koulutuksissa perehdytään niin käsiteltäviin teemoihin kuin opetusmenetelmiinkin. Vierailuilla käytetään runsaasti toiminnallisia ja visuaalisia menetelmiä, ja vierailujen vetäminen on hyvä keino oppia ryhmänohjausta globaalikasvatuksessa.

Oppimateriaalit

Eetin oppimateriaaleja voi soveltaa alakouluissa, yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Katso osio Oppimateriaalit

Haku