Eettisen kaupan puolesta ry

Kouluvierailut ja työpajat

Globaalikasvatus on tärkeä osa Eetin toimintaa. Teemme aktiivisesti oppimateriaaleja ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomen.

Vuonna 2022 työpajoja järjestetään keväällä ja syksyllä. Keväällä 2022 Eetissä alkoi uusi opetus- ja kulttuuriministeriön tukema mediakasvatushanke. Hankkeessa tuotamme oppimateriaalia ja työpajoja, joissa tarkastellaan viherpesua, kestävää kehitystä ja vastuullista kuluttmista. Jatkamme yhteistyötä myös Viestintäkasvatuksen seuran (Viekas) kanssa osallistumalla kesäkuussa viestintäleirille sekä kouluttamalla opettajia ja opettajaopiskelijoita muiden yhdistysten, kuten suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) kanssa.

GlobaAlikasvatus ja kouluvierailut

Kouluvierailuja ja työpajoja järjestetään suurelta osin Eetin vapaaehtoisten voimin. Eetin kouluttamat kouluvierailijat vaikuttavat nuoriin kannustamalla heitä toimimaan oikeudenmukaisen ja ympäristön kannalta kestävän maailmankaupan puolesta. Syksystä 2013 lähtien erityisteemoina ovat olleet medialukutaito, vastuullinen kuluttaminen sekä vastamainonnan keinot. Muita käsiteltäviä aiheita ovat puuvillan, vaatteiden, elektroniikan ja ruoan globaalit tuotantoketjut. Tietoa ja ideoita etsiville opettajille suosittelemme tutustumista teemoihimme ja ilmaisiin oppimateriaaleihimme.

Tilaa kouluvierailu

Kysy mahdollisuudesta saada Eetin kouluvierailija oppilaitokseesi tai tapahtumaasi työpajan vetäjäksi. Työpajat järjestetään joko paikan päällä tai tarvittaessa etänä Zoomissa. Työpajat ovat varsin suotittuja, joten niitä kannattaa kysellä hyvissä ajoin!

Yhteydenotot: minna.laakso@eetti.fi

LÄHDE MUKAAN EETIN KOULUVIERAILIJAKSI

Kouluvierailijoiden koulutuksia järjestämme noin kerran vuodessa. Koulutuksissa perehdytään niin käsiteltäviin teemoihin kuin opetusmenetelmiinkin. Vierailuilla käytetään runsaasti toiminnallisia ja visuaalisia menetelmiä, ja vierailujen vetäminen on hyvä keino oppia ryhmänohjausta globaalikasvatuksessa.

Oppimateriaalit

Eetin tuottamat ilmaiset oppimateriaalit on suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle. Materiaalia löytyy myös alakouluun. Katso osio Oppimateriaalit

Haku