Eettisen kaupan puolesta ry

Kouluvierailut ja työpajat

Globaalikasvatus on tärkeä osa Eetin toimintaa. Teemme aktiivisesti oppimateriaaleja ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomen.

Vuonna 2023 työpajoja järjestetään keväällä ja syksyllä. Syksyllä 2023 Eetti tarjoaa kolmea työpajakokonaisuutta yläkouluun ja toiselle asteelle:

Vastuullisuuskoulu (75 min)

Mitä vastuullisuus on? Miten sitä voi edistää? Mitä vastuullisuus tarkoittaa vaikkapa vaatteiden elinkaaren osalta? Eetin Vastuullisuuskoulu -työpajassa pureudutaan näihin kysymyksiin. Monipuolisia menetelmiä hyödyntävässä työpajassa tarkastellaan maailmankaupan rakenteita, yritysvastuuta ja kulutustuotteiden tuotannon vaikutuksia ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja ilmastoon. Erityistä huomiota kiinnitetään myös ratkaisujen etsimiseen; miten kansalaisina ja kuluttajina voimme edistää vastuullisuutta?

Vaatteiden globaalit tuotantoketjut & kestävä kuluttaminen -tietoisku (45 min)

Tiiviissä tietoiskussa tarkastellaan vaateteollisuuden globaaleja tuotantoketjuja sekä niihin liittyviä ongelmia ilmastonmuutoksen, ympäristön ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Tietoiskussa tehdään kolme lyhyttä harjoitusta. Lopuksi keskustellaan kestävästä kuluttamisesta ja yritysvastuusta. Tietoiskussa hyödynnetään Menti-alustaa ja se sopii erityisen hyvin etävierailuihin.

Tunnista viherpesu! (75 min) 

Työpajassa keskitytään siihen, millaisia ovat mainoksissa käytettävät viherväittämät, mitä on viherpesu ja miten viherpesua voi tunnistaa.  Työpajassa tehdään mainonnan analyysiin ja viherpesun tunnistamiseen keskittyvä harjoitus.

Tilaa kouluvierailu

Kysy mahdollisuudesta saada Eetin kouluvierailija oppilaitokseesi tai tapahtumaasi työpajan vetäjäksi! Työpajat järjestetään joko paikan päällä tai tarvittaessa etänä Zoomissa. Työpajat ovat varsin suosittuja, joten niitä kannattaa kysellä hyvissä ajoin.

Kysy kouluvierailua ensisijaisesti tämän lomakkeen kautta

Lisätietoa työpajoista: minna.laakso@eetti.fi

Tietoa ja ideoita etsiville opettajille suosittelemme tutustumista teemoihimme ja ilmaisiin oppimateriaaleihimme.

LÄHDE MUKAAN EETIN KOULUVIERAILIJAKSI

Kouluvierailijoiden koulutuksia järjestämme noin kerran vuodessa. Koulutuksissa perehdytään niin käsiteltäviin teemoihin kuin opetusmenetelmiinkin. Vierailuilla käytetään runsaasti toiminnallisia ja visuaalisia menetelmiä, ja vierailujen vetäminen on hyvä keino oppia ryhmänohjausta globaalikasvatuksessa.

Lisätietoa vapaaehtoiseksi kouluvierailijaksi ryhtymisestä: minna.laakso@eetti.fi

Oppimateriaalit

Eetin tuottamat ilmaiset oppimateriaalit on suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle. Materiaalia löytyy myös alakouluun. Katso osio Oppimateriaalit

Haku