Eettisen kaupan puolesta ry

Kouluvierailut ja työpajat

Eetti tekee aktiivisesti oppimateriaaleja ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomen.

Vuonna 2018 Eetillä on käynnissä Vaatteita ja vastamainontaa -hanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa mediakasvatushankkeessa kehitetään oppimateriaalia, jossa tarkastellaan kestävää kehitystä, kuluttamista ja vastamainoksia globaalissa vaatetuotannossa. Työpajoja on järjestetty erityisesti ammattikouluissa. Eetti on jatkanut yhteistyötä myös Viestintäkasvatuksen seuran kanssa osallistumalla viestintäleirille ja Kepan kanssa kouluttamalla opettajia  Transformer 2030 -koulutuksissa.

Valitettavasti pystymme toteuttamaan vain murto-osan vierailutoiveista ja kouluvierailut painottuvat Etelä-Suomeen, sillä järjestöjen tukea globaalikasvatukseen on leikattu merkittävästi. Seuraavan kerran kouluvierailua voi kysellä huhtikuussa 2019. Vastaamme mielellämme, jos sinulla haluat kysyä teemoistamme, oppimateriaaleistamme tai ideoita opetukseen: eeva.kemppainen (at) eetti.fi.

Eetin kouluttamat kouluvierailijat vaikuttavat nuoriin kannustamalla heitä toimimaan oikeudenmukaisen ja ympäristön kannalta kestävän maailmankaupan puolesta. Syksystä 2013 lähtien erityisteemoina ovat olleet medialukutaito ja vastuullinen kuluttaminen vastamainonnan keinoin. Muita käsiteltäviä aiheita ovat puuvillan, vaatteiden, elektroniikan ja ruoan globaalit tuotantoketjut.

Kouluvierailijoiden koulutuksia järjestämme noin kerran vuodessa. Koulutuksissa perehdytään niin käsiteltäviin teemoihin kuin opetusmenetelmiinkin. Vierailuilla käytetään runsaasti toiminnallisia ja visuaalisia menetelmiä, ja vierailujen vetäminen on hyvä keino oppia ryhmänohjausta globaalikasvatuksessa.

Oppimateriaalit

Eetin oppimateriaaleja voi soveltaa alakouluissa, yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Katso osio Oppimateriaalit

Haku