Eettisen kaupan puolesta ry

Kouluvierailut ja työpajat

Globaalikasvatus on tärkeä osa Eetin toimintaa. Teemme aktiivisesti oppimateriaaleja ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomen.

Vuonna 2020 työpajoja järjestetään syksyllä. Keväällä alkaa uusi opetus- ja kulttuuriministeriön tukema mediakasvatushanke. Hankkeessa tuotamme oppimateriaalia ja työpajoja, joissa tarkastellaan kestävää kehitystä ja eettisyyttä, kuluttamisen ja mainonnan psykologiaa sekä mainoksia matkivia parodiakuvia eli vastamainoksia. Jatkamme yhteistyötä myös Viestintäkasvatuksen seuran (Viekas) kanssa osallistumalla kesäkuussa viestintäleirille sekä kouluttamalla opettajia ja opettajaopiskelijoita muiden yhdistysten, kuten suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) kanssa.

Globaalikasvatus ja kouluvierailut

Eetin kouluttamat kouluvierailijat vaikuttavat nuoriin kannustamalla heitä toimimaan oikeudenmukaisen ja ympäristön kannalta kestävän maailmankaupan puolesta. Syksystä 2013 lähtien erityisteemoina ovat olleet medialukutaito ja vastuullinen kuluttaminen vastamainonnan keinoin. Muita käsiteltäviä aiheita ovat puuvillan, vaatteiden, elektroniikan ja ruoan globaalit tuotantoketjut.

Kouluvierailijoiden koulutuksia järjestämme noin kerran vuodessa. Koulutuksissa perehdytään niin käsiteltäviin teemoihin kuin opetusmenetelmiinkin. Vierailuilla käytetään runsaasti toiminnallisia ja visuaalisia menetelmiä, ja vierailujen vetäminen on hyvä keino oppia ryhmänohjausta globaalikasvatuksessa.

Valitettavasti vierailutoiveista pystymme toteuttamaan vain murto-osan ja työpajat painottuvat Etelä-Suomeen yläkouluun ja toiselle asteelle. Tietoa ja ideoita etsiville opettajille suosittelemme tutustumista teemoihimme ja ilmaisiin oppimateriaaleihimme.

Oppimateriaalit

Eetin oppimateriaaleja voi soveltaa alakouluissa, yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Katso osio Oppimateriaalit

Haku