Eettisen kaupan puolesta ry

Kouluvierailut ja työpajat

Globaalikasvatus on tärkeä osa Eetin toimintaa. Teemme aktiivisesti oppimateriaaleja ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomen.

Vuonna 2021 työpajoja järjestetään syksyllä. Keväällä 2021 Eetissä alkoi uusi opetus- ja kulttuuriministeriön tukema mediakasvatushanke. Hankkeessa tuotamme oppimateriaalia ja työpajoja, joissa tarkastellaan kestävää kehitystä ja eettisyyttä, kuluttamisen ja mainonnan psykologiaa sekä mainoksia matkivia parodiakuvia eli vastamainoksia. Jatkamme yhteistyötä myös Viestintäkasvatuksen seuran (Viekas) kanssa osallistumalla kesäkuussa viestintäleirille sekä kouluttamalla opettajia ja opettajaopiskelijoita muiden yhdistysten, kuten suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) kanssa.

TYÖPAJAT

Eetti on kehittänyt vastamainostyöpajan, jossa tarkastellaan maailmankauppaa ja kulutusvalintoja sekä mainosten vaikutuskeinoja. Tuotteisiin ja mainontaan liittyvä medialukutaito on tärkeää, sillä kohtaamme moninaista kaupallista ja sponsoroitua viestintää. Nuoret osallistuvat kodin hankintoihin yhä enemmän ja törmäävät jatkuvasti mainoksiin sosiaalisessa mediassa, puhelinsovelluksissa, kaupassa, kadulla, elokuvissa ja peleissä, jopa koulussa.

Kriittisiä viestejä mainosten rinnalle tuo vastamainonta eli mainosparodiat. Mainoksen kuvaa, logoa ja kieltä muuntelemalla vastamainos kommentoi maailmankauppaan ja kulutukseen liittyviä ongelmia, kuten tuotannon ympäristöhaittoja, ihmisoikeusloukkauksia tai kauneusihanteita. Kekseliäisyys ja huumori tukevat vakavien aiheiden käsittelyä, ja vastamainonta tarjoaa tavan vastata mainontaan, osallistua keskusteluun ja vaikuttaa.

Eetin vastamainostyöpajoja on pidetty jo sadassa koulussa tuhansien oppilaiden kanssa.

Vastamainostyöpajan lisäksi olemme pitäneet työpajoja myös muista Eetin teemoista. Valitettavasti vierailutoiveista pystymme kuitenkin toteuttamaan vain murto-osan ja työpajat painottuvat Etelä-Suomeen yläkouluun ja toiselle asteelle. Tietoa ja ideoita etsiville opettajille suosittelemme tutustumista teemoihimme ja ilmaisiin oppimateriaaleihimme.

Globaalikasvatus ja kouluvierailut

Kouluvierailuja ja työpajoja järjestetään suurelta osin Eetin vapaaehtoisten voimin. Eetin kouluttamat kouluvierailijat vaikuttavat nuoriin kannustamalla heitä toimimaan oikeudenmukaisen ja ympäristön kannalta kestävän maailmankaupan puolesta. Syksystä 2013 lähtien erityisteemoina ovat olleet medialukutaito, vastuullinen kuluttaminen sekä vastamainonnan keinot. Muita käsiteltäviä aiheita ovat puuvillan, vaatteiden, elektroniikan ja ruoan globaalit tuotantoketjut.

LÄHDE MUKAAN EETIN KOULUVIERAILIJAKSI

Kouluvierailijoiden koulutuksia järjestämme noin kerran vuodessa. Koulutuksissa perehdytään niin käsiteltäviin teemoihin kuin opetusmenetelmiinkin. Vierailuilla käytetään runsaasti toiminnallisia ja visuaalisia menetelmiä, ja vierailujen vetäminen on hyvä keino oppia ryhmänohjausta globaalikasvatuksessa.

Oppimateriaalit

Eetin tuottamat ilmaiset oppimateriaalit on suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle. Materiaalia löytyy myös alakouluun. Katso osio Oppimateriaalit

Haku