Eettisen kaupan puolesta ry

Kouluvierailut ja työpajat

Eetti tekee aktiivisesti oppimateriaaleja ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomen.

Vuonna 2018 Eetillä on käynnissä Vaatteita ja vastamainontaa -mediakasvatushanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa hankkeessa kehitetään oppimateriaalia vaatteiden tuotantoon ja kuluttamiseen sekä yritysviestintään ja vastamainoksiin liittyen. Työpajoja järjestetään erityisesti ammattikouluissa. Eetti jatkaa myös yhteistyötä Viestintäkasvatuksen seuran viestintäleirin ja Kepan Transformer 2030 -opettajankoulutusten tiimoilta.

Valitettavasti Eetin kouluvierailut painottuvat Etelä-Suomeen emmekä pysty toteuttamaan kaikkia vierailutoiveita, sillä ulkoministeriön myöntämää viestintä- ja globaalikasvatustukea on leikattu radikaalisti. Kannattaa kuitenkin kysyä mahdollisuutta saada vierailija oppilaitokseesi: eeva.kemppainen (at) eetti.fi.

Eetin kouluttamat kouluvierailijat vaikuttavat nuoriin kannustamalla heitä toimimaan oikeudenmukaisen ja ympäristön kannalta kestävän maailmankaupan puolesta. Syksystä 2013 lähtien erityisteemoina ovat olleet medialukutaito ja vastuullinen kuluttaminen vastamainonnan keinoin. Muita käsiteltäviä aiheita ovat puuvillan, vaatteiden, elektroniikan ja ruoan globaalit tuotantoketjut.

Kouluvierailijoiden koulutuksissa perehdytään niin käsiteltäviin teemoihin kuin opetusmenetelmiin ja oppimateriaaleihinkin. Vierailuilla käytetään runsaasti toiminnallisia ja visuaalisia menetelmiä, ja vierailujen vetäminen on hyvä keino oppia ryhmänohjausta globaalikasvatuksessa.

Oppimateriaalit

Eetin oppimateriaaleja voi soveltaa alakouluissa, yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Katso osio Oppimateriaalit

Haku