Eettisen kaupan puolesta ry

Tältä sivulta löydät Eetin uusimmat kannanotot ja lausunnot.

17.11.2021
Joint letter to Commissioner Urpilainen: An ambitious proposal for an EU directive on Corporate Due Diligence

30.9.2020
Lausunto yritysvastuulain oikeudellisesta selvityksestä

8.4.2019
Järjestöjen vetoomus: Yritysten ihmisoikeusvastuusääntelyn edistäminen Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

31.10.2018
Kirje työministeri Lindströmille koskien Euroopan komission esitystä suuryritysten julkisesta maakohtaisesta raportoinnista

15.10.2018
Eurooppalaisten järjestöjen kirje EU:lle ja sen jäsenvaltioille koskien YK-neuvotteluja yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta sopimuksesta

31.8.2018
Järjestöjen lausunto ulkoministeriölle yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta

7.3.2018
Lausunto ulkoasiainvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä CETA-sopimuksen hyväkymiseksi

6.10.2017
Kansainvälisen kansalaisyhteiskunnan kirje Maailman kauppajärjestön 11. ministerikokoukseen liittyen:
Letter from Global Civil Society about the Agenda of the WTO Towards the 11th Ministerial

4.10.2017
Järjestöjen suositukset Finnfundin omistajaohjauksen kehittämiseksi

30.8.2017
Järjestöjen vetoomus hallitukselle: YK:n monikansallisia yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevaa sitovaa sopimusta edistettävä

30.5.2017
Järjestöjen kirje opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle koskien kansallista kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen suunnitelmaa

17.2.2017
Pyyntö Suomen hallitukselle Bangladeshin ihmisoikeustilanteeseen puuttumiseksi

Haku