Yritysten ihmisoikeusvastuu

Yritysten ihmisoikeusvastuu

Yhä useampi suomalainen pitää tärkeänä, että tuotteet ja palvelut on tuotettu vastuullisesti. Vastuullisuusväitteiden viidakossa yksittäisen kuluttajan on kuitenkin monesti mahdotonta tietää, onko tietyn tuotteen takana lapsityövoimaa tai nälkäpalkkoja eli miten yritysten ihmisoikeusvastuu toteutuu. Suurin valta ja sen mukana vastuu ihmisoikeuksista onkin poliittisilla päättäjillä ja yrityksillä.

Monet yritykset huolehtivat jo nyt toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista. Ne vastaavat näin kuluttajien, yritysasiakkaiden ja sijoittajien odotuksiin. Erot ovat kuitenkin suuria sekä toimialojen välillä että niiden sisällä. Eetin mielestä ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat vaatimukset tulee lainsäädännön avulla ulottaa kaikkiin yrityksiin.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet

YK:ssa on sovittu yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista ohjaavista periaatteista, joiden mukaan yritysten pitää tunnustaa julkisesti, että niillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia.

Keskeinen osa periaatteita on niin sanottu huolellisuusvelvoite (due diligence), jonka mukaan yritysten on kartoitettava oman toimintansa ja tuotantoketjunsa ihmisoikeusriskit ja tehtävä toimenpiteitä ongelmien minimoimiseksi. Lisäksi niiden tulee raportoida julkisesti suurimmat ihmisoikeusongelmansa ja edistyksensä niiden korjaamiseksi.

Tavoitteena sitovat velvoitteet globaalisti ja Suomessa

Vaikka edellä mainitut YK:n periaatteet ovat vieneet keskustelua yritysvastuusta ison askeleen eteenpäin, ne nojautuvat edelleen vapaaehtoisuuteen. Jotkut yritykset tekevät paljon työtä oman vastuullisuutensa eteen, mutta räikeätkin ihmisoikeusloukkaukset globaaleissa tuotantoketjuissa ovat edelleen valitettavan yleisiä.

Me uskomme kuitenkin, että jokaisella yrityksellä tulisi olla juridinen velvoite varmistaa, että sen toiminnasta ei seuraa ihmisoikeusloukkauksia. Lisäksi ihmisoikeusloukkausten uhreilla tulisi olla mahdollisuus saattaa yritys vastuuseen huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnistä.

YK:n ihmisoikeusneuvostossa neuvotellaan parhaillaan yrityksiä sitovasta ihmisoikeussopimuksesta. Eetti edistää tätä ihmisoikeussopimusta osana kansainvälistä Treaty Alliance -verkostoa. Teemme myös työtä sen eteen, että Suomeen saadaan sitova yritysten ihmisoikeusvastuu -laki. Tärkeä askel oli järjestöjen yhteisellä #Ykkösketjuun-kampanjalla uuteen hallitusohjelmaan saatu kirjaus yritysvastuulaista.

Eetti tekee työtä yritysvastuun puolesta

Me Eetillä teemme työmme vastuullisen ja oikeudenmukaisen maailmankaupan puolesta asiantuntemuksella ja puolueettomasti, jotta kuluttajat voivat luottaa tarjoamaamme tietoon. Suomalaisten vaateyritysten vastuullisuutta olemme arvioineet Ränkkää brändi -raportissamme.

Asiantuntijamme selvittävät tuotantoketjujen epäkohtia, käyvät rakentavaa vuoropuhelua yritysten kanssa sekä viestivät tarvittavista muutoksista julkisesti. Vaadimme yrityksiä ottamaan vastuun tuotannostaan ja toimimaan vastuullisesti.