Eettisen kaupan puolesta ry

Suomalaisten vaatetusalan yritysten vastuullisuus kiinnostaa ja herättää keskustelua. Yritysten vastuullisuuden kattava vertailu läpinäkyvästi ja luotettavasti on kuitenkin haastavaa. Tässä apunasi on Eetti ja Ränkkää brändi.

Rank a Brand on kansainvälinen yritysvastuullisuuden kriteeristö, jonka pohjalta vaatemerkit pisteytetään sen mukaan, miten avoimesti ne kertovat toimistaan vastuullisen tuotannon varmistamiseksi.

SUOMALAISTEN YRITYSTEN VASTUULLISUUS KIINNOSTAA KULUTTAJIA

Kuluttajien kiinnostus vaatteiden alkuperää kohtaan on viime vuosina kasvanut, ja vastuullisuudesta on tullut yhä isompi trendi. Moni yritys kertookin nykyään toimivansa vastuullisesti.

Vaikka vaatetuotannon vastuullisuuden kehittyminen on tärkeää sekä ympäristön että työntekijöiden näkökulmasta, on vastuullisuustrendin kasvu tuonut mukanaan myös haasteita. Samalla, kun yhä useampi yritys julistautuu vastuulliseksi, jää kuluttajan harteille mahdoton tehtävä: vastuullisuuslupausten kriittinen tarkastelu ja vertailu.

RÄNKKÄÄ BRÄNDI KULUTTAJAN APUNA 

Rank a Brand on hollantilainen järjestö, joka on kehittänyt kriteeristön yritysten itse esille tuoman vastuullisuuden arvioimiseksi. Rank a Brand -arvioinnissa yritykset jakautuvat viiteen kategoriaan A-E saamiensa pisteiden mukaan. 

Vuonna 2019 Eetti ränkkäsi 23 suomalaista vaatebrändiä Rank a Brand -kriteeristön pohjalta. Vuonna 2020 on ränkätty peräti 35 brändiä. Vuonna 2021 olemme toistaiseksi ränkänneet 15 kansainvälistä kenkäbrändiä.

Me Eetillä teemme työmme vastuullisen ja oikeudenmukaisen maailmankaupan puolesta asiantuntemuksella, huolellisuudella ja puolueettomasti, jotta kuluttajat voivat luottaa tarjoamaamme tietoon.

Ränkkää brändi -raportti 2019.

Ränkkää brändi -raportti 2020.

Ränkkää brändi kenkäraportti 2021

LUE AIHEESTA LISÄÄ ARTIKKELEISTAMME

Kuuntele myös Eetin omaa podcastia: Maijan yritysvastuukoulu

Haku