Eettisen kaupan puolesta ry

Rank a Brand

Kuluttajien kiinnostus vaatteiden alkuperää kohtaan on viime vuosina kasvanut ja vastuullisuudesta on tullut yhä isompi trendi. Moni yritys kertookin nykyään toimivansa vastuullisesti.

Vaikka vaatetuotannon vastuullisuuden kehittyminen on tärkeää sekä ympäristön että työntekijöiden näkökulmasta, on vastuullisuustrendin kasvu tuonut mukanaan myös haasteita. Samalla kun yhä useampi yritys julistautuu vastuulliseksi, jää kuluttajan harteille mahdoton tehtävä: vastuullisuuslupausten kriittinen tarkastelu ja vertailu.

Rank a Brand on hollantilainen järjestö, joka on kehittänyt kriteeristön yritysten itse esille tuoman vastuullisuuden arvioimiseksi. Rank a Brand -arvioinnissa yrityksen jakautuvat viiteen kategoriaan A-E saamiensa pisteiden mukaan. Eetti ränkkäsi 23 suomalaista vaatebrändiä Rank a Brand -kriteeristön pohjalta.

Kuuntele myös Eetin omaa podcastia Maijan yritysvastuukoulua täällä.

Haku