Vastuullinen kuluttaminen

Vastuullinen kuluttaminen

Oikeudenmukaisen maailmankaupan puolesta voi toimia monella tavalla. Ostopäätöksillä vaikuttaminen on yksi tapa. Kuluttamisella vaikuttaminen voi kuitenkin olla melko työlästä, sillä monien arkipäiväistenkin tuotteiden tuotantoketjut ovat pitkiä, eivätkä yritykset kerro avoimesti eri tuotantovaiheista. Vastuullinen kuluttaminen ei siis ole helppoa, mutta Eetti auttaa.

Mitä tietoja tuotteista on saatavilla?

Yritysten ei tällä hetkellä ole pakko kertoa, mistä niiden myymät tuotteet tulevat tai millaisissa oloissa ne on tehty. Jos t-paidasta löytyy made in -merkintä, se kertoo yleensä vain viimeisen portaan tehtaan kotimaan eikä mitään esimerkiksi raaka-aineista.

Tiedon puute vaikeuttaa huomattavasti vastuullisten kulutuspäätösten tekemistä. Vaikka yritys väittäisi tuotteiden olevan vastuullisesti tuotettuja, väitettä on mahdoton varmentaa ja viherpesun vaara on suuri. Siksi Eetti vaatiikin yrityksiltä enemmän läpinäkyvyyttä, esimerkiksi tuotantoketjujen julkistamista ja hinnan määräytymisen avaamista kuluttajille.

Voiko sertifikaatteihin luottaa?

Yksi tapa tuotteiden vastuullisuuden varmentamiseen ovat sertifikaatit. Eettisiä sertifikaatteja on kuitenkin monia erilaisia, ja niiden luotettavuus vaihtelee.

Kuluttajana on tärkeä huomioida, onko sertifikaatin takana riippumaton taho, joka on laatinut kriteerit ja valvoo niiden toteutumista. Työntekijöitä edustavien järjestöjen tulisi olla mukana sertifikaattien johdossa, sillä tällöin voidaan parhaiten varmistua siitä, että sertifikaatti tukee viljelijöitä ja työntekijöitä. Mikäli “sertifikaatti” on yrityksen itsensä luoma ja valvoma, sen uskottavuus on kyseenalainen. Finnwatch on tehnyt vertailun sertifikaateista ja vastuullisuusjärjestelmistä.

Kehitysmaista tuoduissa elintarvikkeissa, kuten kahvissa, Eetti luottaa Reilun kaupan järjestelmään. Reilun kaupan merkittävin etu suhteessa muihin sertifiointimerkkeihin on se, että Reilussa kaupassa tuottajalle maksetaan takuuhinnan päälle Reilun kaupan lisä, joka on tarkoitettu sosiaalisiin ja tuotantoa kehittäviin hankkeisiin. Takuuhinta on ostajan viljelijälle maksama vähimmäishinta. Jos tuotteen maailmanmarkkinahinta on takuuhintaa korkeampi, seurataan tätä korkeampaa hintaa. Muissa merkeissä ei ole tätä puskuria maailmanmarkkinahintojen heilahteluja vastaan.

Keskeistä on myös, että Reilun kaupan kansainvälisen katto-organisaation Fairtrade Internationalin päätösvalta on jaettu tuottajien, kaupallisten toimijoiden ja kansallisten merkkijärjestöjen kesken. Vastaavaa tuottajien edustusta ei ole muilla sertifikaateilla.

Vastuullisen kuluttajan haasteena on, että esimerkiksi elektroniikassa ja vaatteissa ei ole eettisyyttä laajasti takaavia sertifikaatteja ollenkaan. Siksi yrityksiin kannattaakin aina olla yhteydessä ja kysyä heidän vastuullisuudestaan. Ennen ostopäätöksen tekemistä kannattaa myös miettiä, tarvitseeko uutta tuotetta ensinkään tai voisiko samaisen tuotteen ostaa käytettynä.

Miten boikotoida vastuullisesti?

Ensisijaisesti kannatamme aina vastuullisten ostovalintojen tekemistä, sikäli kun mahdollista. Eetti ei yleensä kehota boikotoimaan, varsinkaan suoraviivaisesti tuotantomaan perusteella. Sen sijaan, että boikotoisi yksittäistä tuotantomaata, kannattaa suunnata huomio brändiyrityksiin ja siihen, mitä ne tekevät ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi.

Jos esimerkiksi käy ilmi, ettei yrityksellä ole mitään toimintamalleja ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi, boikottia voi harkita yhtenä vaikuttamiskeinona. Silloin on kuitenkin erittäin tärkeää muistaa kertoa tästä yritykselle itselleen! Blogissamme löytyy pohdintaa boikotoinnin vaikutuksista ja mielekkyydestä.

Mitkä yritykset ovat eettisiä?

Tähän kysymykseen on ylläkin mainitun läpinäkyvyyden puutteen vuoksi lähes mahdoton vastata. On vaikea arvioida, mitä yritys oikeasti tekee vastuullisuuden varmistamiseksi, kun on luotettava yrityksen omaan sanaan. Hyviä indikaattoreita kuitenkin on.

Yritysten vastuullisuutta vertaillessaan voi kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:

Kertooko yritys verkkosivuillaan tuotantopaikat? Kertooko yritys, miten se pyrkii varmistamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen tuotantoketjussaan? Esittääkö yritys konkreettisia toimia, joilla se aikoo varmistaa, että työntekijöille maksetaan elämiseen riittävää palkkaa? Tekeekö yritys yhteistyötä ammattiliittojen tai paikallisten työntekijöitä edustavien järjestöjen kanssa? Kuuluuko yritys uskottavaan vastuullisuusjärjestelmään? Valvooko riippumaton taho yrityksen käyttämiä tehtaita? Kertooko yritys auditointien tuloksista sekä työntekijöiden oloista ja palkoista tehtailla?

Eetti on vertaillut suomalaisia vaatealan yrityksiä mm. julkaisussaan Rank a Brand – suomalaisten vaatebrändien ilmasto- ympäristö- ja ihmisoikeustyön läpinäkyvyys.

Kuinka vaikuttaa yrityksiin?

Tärkeä vaikuttamiskanava on yritysten kannustaminen vastuullisuuteen joko sosiaalisessa mediassa tai yksityisviestillä. Yritykset ovat riippuvaisia asiakkaistaan ja kuuntelevat heitä. Jos tarpeeksi moni vaatii toimintatapojen muutosta, yritysten on mukauduttava. Yhden asiakaspalautteen lasketaan yleensä vastaavan muutamien satojen ihmisten mielipidettä.

Yrityksille voi esittää muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä teette ihmisoikeuksien varmistamiseksi tuotantoketjussanne? Oletteko sitoutuneet elämiseen riittävän palkan maksamiseen? Oletteko valmiita julkistamaan tuotantoketjunne?

Vastuullisuus on kasvava trendi. Kuluttajilla on paljon valtaa vaikuttaa yritysten toimintaan, ja jokainen kysymys vie kehitystä oikeaan suuntaan. Meidän mielestämme kuluttajan ei pitäisi enää joutua kaupassa valitsemaan reilun ja hikipajatuotteen välillä, vaan yritysten ihmisoikeusvastuusta tulisi säätää lailla.

Eetti edistää vastuullista kuluttamista muun muassa levittämällä tietoa yritysvastuukysymyksistä ja vastuullisista valinnoista, tekemällä selvityksiä suomalaisyritysten vastuullisuudesta sekä kouluttamalla yrityksiä sekä oppilaitosten opiskelijoita ja opettajia.

 

Katso Eetin vastuullisen kuluttajan opas.