Kestävä talous

Kestävä talous

Yritystoiminnalla ja kansainvälisellä kaupalla on valtava merkitys ihmisoikeuksien toteutumisessa ja ihmisten toimeentulon takaamisessa. Yritykset tuottavat tarpeellisia tuotteita ja palveluja sekä työllistävät ja maksavat veroja. Joskus tuotannossa kuitenkin poljetaan lasten, työntekijöiden tai yhteisöjen oikeuksia tai jätetään veroja maksamatta eikä kestävä talous näin toteudu.

Sen lisäksi, että Eetti puolustaa ihmisoikeuksia globaalissa tuotannossa, edistämme kestävää taloutta myös laajemmin. Pyrimme torjumaan veroparatiisitaloutta ja vaikutamme kaupankäynnin sääntöihin, jotta ne tukisivat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Lisäksi nostamme esille vaihtoehtoisia talouden muotoja, kuten solidaarisuustaloutta.

Veroparatiisitalous

Monet yritykset ovat globalisaation myötä kasvaneet niin suuriksi ja niiden rakenne on muuttunut niin paljon, että arvioiden mukaan yli 60 prosenttia maailmankaupasta tapahtuu nykyisin yritysten sisällä. Osa yrityksistä hyödyntää tytäryhtiöidensä välillä käytävää kauppaa aggressiivisessa verosuunnittelussa. Veroparatiisitalous on yksi aikamme suurimmista haasteista, joka lisää taloudellista eriarvoisuutta niin maiden sisällä kuin niiden välilläkin.

Eetti toimii osana Tax Justice Europe -verkostoa, joka kampanjoi oikeudenmukaisen verotuksen puolesta. Teemme työtä muun muassa maakohtaisen veroraportoinnin eteen.

Kauppapolitiikka

Maailmankaupan säännöt vaikuttavat meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. EU on maailman suurin talous, ja sen kauppapolitiikalla on suuri merkitys myös kehitysmaiden tuottajien elämään.

Eetti on yhdessä 13 muun järjestön kanssa esittänyt, että Suomen ja EU:n tulee uudistaa kauppapolitiikkaansa tasa-arvoisemmaksi ja huomioida siinä paremmin naisten oikeudet. Kansainvälisen kaupan säännöt ja rakenteet sekä kauppasopimuksiin sisältyvät säännökset vaikuttavat monin tavoin naisten taloudellisiin oikeuksiin, toimeentuloon ja hyvinvointiin eri puolilla maailmaa.

Lue Kohti tasa-arvoista kauppapolitiikkaa.

Solidaarisuustalous

Solidaarisuustalous on nykyistä oikeudenmukaisempaan, kestävämpään ja demokraattisempaan talouteen tähtäävää toimintaa, joka tarjoaa vaihtoehdon valtavirran talousajattelulle ja voiton maksimoinnille.

Solidaarisuustalouden määritelmä ei ole yhtenäinen, vaan se ymmärretään eri alueilla eri tavoin, esimerkiksi kolmannen sektorin toimintana, yhteiskunnallisena yrittäjyytenä tai vaihtoehtoisena talousjärjestelmänä. Käytännössä useimpien solidaarisuustaloushankkeiden päätarkoituksena ei ole voiton tuottaminen vaan inhimillisten tarpeiden tyydyttäminen ympäristöä ja solidaarisuuden periaatteita kunnioittaen. Usein solidaarisuustaloushankkeet korostavat yhteisöllisiä arvoja, ja ne ovat itsehallinnollisia tai työntekijöiden omistamia sekä kansalaisia osallistavia.

Solidaarisuustalous on aikapankkeja, vaihtopiirejä, yhteiskunnallisia yrityksiä, osuuskuntia, omavaraisviljelyä ja paljon muuta. Eetti kutsuu kaikki mukaan tutkimaan osallistavampia ja oikeudenmukaisempia talouden muotoja.

Lue lisää työstämme kestävän talouden ja muiden oikeudenmukaisen maailmankaupan teemojen parissa täältä.