Eettisen kaupan puolesta ry

Vastuullinen kuluttaminen ei ole helppoa. Pitäisi ymmärtää sertifikaateista, tuotannon eettisistä riskeistä, osata selvittää tuotteen koko tuotantoketju ja vielä nähdä yritysten joskus epämääräisen vastuullisuuspuheen läpi. 

Vastuullisuussilmää on hyvä harjaannuttaa, mutta kaikkea ei tarvitse osata itse. Eetti auttaa ymmärtämään, mitkä ovat olennaisia kysymyksiä ekologisessa ja ihmisoikeuksia kunnioittavassa kuluttamisessa sekä vaatii yrityksiltä avoimuutta.

Vastuullisuus on monimutkainen kokonaisuus, siksi lähestymme sitä kolmesta suunnasta.

NÄIN EETTI TOIMII

Viestimme kuluttajille, mitkä asiat ovat tärkeitä oikeudenmukaisen globaalin kaupan näkökulmasta. Mitä paremmin ihmiset ymmärtävät käyttämiensä tuotteiden ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia, sitä fiksummin he äänestävät ja tekevät eettisempiä ostovalintoja sekä vaativat yrityksiltä vastuullisuutta. Tutustu Vastuullisen kuluttajan oppaaseemme.

Kerromme yrityksille, miten niiden tulisi parantaa toimintaansa. Jos yritykset eivät kuuntele järjestöjä, ne kuuntelevat asiakkaitaan. Siksi Eetti on kansanliike, jonka kautta ihmiset voivat vaatia yrityksiltä ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamista.

Vaikutamme päättäjiin. Eetti ajaa sitovaa yritysvastuulainsäädäntöä Suomessa ja maailmalla, sillä vastuullisuuden ei tule olla yrityksille vapaaehtoista. Teemme työtä sen eteen, että vielä joku päivä kaikki kauppojen hyllyiltä löytyvät tuotteet ovat vastuullisesti tuotettuja.

Haku