Vastuullisia kenkiä? Ihmisoikeudet eurooppalaisten jalkineyritysten tuotantoketjuissa

01.06.2016

Selvityksessä arvioidaan suomalaisten ja muiden eurooppalaisten kenkäyritysten toimia ihmisoikeusrikkomuksien vähentämiseksi niiden tuotannossa.

Lue selvitys