Suomalaiset ja kenkien eettisyys

01.08.2015

Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain. Kenkien tuotanto on
pitkälti siirtynyt kehittyviin maihin — Aasiassa tehdään 87 % kaikista maailman
kengistä. Globaalissa kenkätuotannossa matalat palkat, huonot työolot ja vaarallisten kemikaalien käyttö on yleistä.

Change your shoes -hanke teetti Euroopan laajuisen mielipidetutkimuksen
kansalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä
ja sitä, mikä rooli EU:lla tulisi olla kenkien tuotannon oikeudenmukaisuuden
varmistamisessa.

Lue selvitys