Verkstad: världshandeln och kläder (75-90 min)

Verkstad: världshandeln och kläder (75-90 min)

Globalt ansvar och rättvisa är en presentation med uppgifter om världshandeln och kläder.

Du behöver: presentationen. Med den kan du använda bilder och antireklamen föreställande tillverkning och användning av klädesplagget.

Ladda ner powerpoint