Selvitys: Kenkien alkuperästä mahdoton saada tietoa

Selvitys: Kenkien alkuperästä mahdoton saada tietoa

21.09.2017

Suomalaisten kenkävalmistajien tuotantoketjut ovat edelleen pääosin piilossa,
selviää uudesta Raaka-aineet piilossa -selvityksestä. Etenkään kenkien raaka-aineiden ja materiaalien,
kuten nahan tuotannosta ei kerrota julkisuudessa juuri mitään.

Selvityksessä tarkasteltiin Keskon, S-ryhmän, Sievin ja Reiman –
neljän merkittävän suomalaisen kenkiä teettävän yrityksen –
läpinäkyvyyttä eli sitä, miten avoimesti ne kertovat
valmistamiensa kenkien tuotantoketjuista sekä työstään
ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi.

Kesko ja S-ryhmä kertovat verkkosivuillaan ensimmäisen portaan
tehtaiden maat ja nimet, mutta tehtaiden osoitetietoja ei
julkaista, eikä myöskään tietoja kengissä käytettyjen materiaalien
alkuperästä. Kesko ei sähköpostitse antamiensa lisätietojen mukaan
tunne koko tuotantoketjuaan. Myöskään S-ryhmä ei kysyttäessä
antanut tietoja raaka-aineiden tai materiaalien alkuperästä.

Selvityksen yrityksistä Sievi on ainoa, joka valmistaa kenkiä
Suomessa. Myöskään Sievi ei kuitenkaan kerro käyttämiensä
materiaalien alkuperästä. Reiman kenkien tuotannosta on vähiten
tietoa saatavilla. Yritys kuitenkin julkaisi kenkien tuotantomaat
verkkosivuillaan selvityksen teon aikana, mutta
yksityiskohtaisempia tietoja tehtaista ei anneta liikesalaisuuteen
vedoten.

– Vakavimmat ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat usein
tuotantoketjun alkupäässä materiaalien ja raaka-aineiden
tuotannossa. Siksi olisi tärkeää, että yritykset tuntisivat ja
kertoisivat avoimesti kaikki toimijat tuotantoketjunsa varrella,
sanoo Eettisen kaupan puolesta ry:n kampanjakoordinaattori Anna
Härri.

Läpinäkyvyyden avulla sekä työntekijät itse että muut sidosryhmät,
kuten toimittajat ja ammattiliitot sekä yksittäiset kuluttajat
pystyvät seuraamaan työntekijöiden oikeuksien toteutumista.

Selvityksen yritykset kertovat verkkosivuillaan yleisellä tasolla
ihmisoikeusperiaatteistaan, mutta kaikilla on vielä parantamisen
varaa siinä, miten yksityiskohtaisesti ne kertovat omista
toimistaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi.

Vaadi, että yritykset kertoisivat avoimesti tuotannostaan täällä!

Selvityksen pääasiallinen metodi oli verkkosivujen läpikäynti,
jonka lisäksi yrityksiltä pyydettiin lisätietoja sähköpostitse.

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori
Anna Härri
Eettisen kaupan puolesta ry
0400 878 205, anna.harri@eetti.fi

www.eetti.fi
www.puhtaatvaatteet.fi/kengat

Raaka-aineet piilossa – Suomalaisten kenkäyritysten
tuotantoketjun läpinäkyvyys -selvityksen julkaisee Eettisen
kaupan puolesta ry, osana kansainvälistä Change your shoes
-hanketta. Euroopan unioni tukee Change your shoes -hanketta.
Hankkeen julkaisut ovat yksinomaan Eettisen kaupan puolesta ry:n
vastuulla, eikä niiden voida katsoa edustavan Euroopan unionin
mielipiteitä.