FAQ: Elämiseen riittävät palkat

FAQ: Elämiseen riittävät palkat

18.11.2022

Kaikki elämiseen riittävistä palkoista!

Mikä on elämiseen riittävä palkka?

Elämiseen riittävä palkka tarkoittaa ansiota, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason työntekijälle ja hänen perheelleen: He saavat kylliksi ravitsevaa ruokaa, riittävän asumisen ja vaatetuksen. Heillä on pääsy terveydenhuoltoon ja mahdollisuus lasten kouluttautumiseen. Se mahdollistaa myös säästöjen kerryttämisen. 

Oikeus elämiseen riittävään palkkaan on YK:n tunnustama ihmisoikeus.

Mitä eroa on elämiseen riittävällä palkalla ja minimipalkalla?

Lakisääteinen minimipalkka on tietyn valtion määrittelemä ansion vähimmäismäärä. Usein minimipalkka ei ole kuitenkaan riittävän suuri mahdollistamaan kohtuullista elintasoa. Elämiseen riittävä palkka taas lasketaan kunkin maan ja alueen todellisten elinkustannusten mukaan, jolloin se kuvastaa paljon minimipalkkaa paremmin sitä ansiota, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason.

Miten elämiseen riittävä palkka lasketaan?

Elämiseen riittävän palkan laskemiseen on useita malleja, joita tutkijat, kansalaisjärjestöt ja ammattiyhdistysliikkeet ovat kehittäneet. Tunnetuimpia laskentamalleja ovat Global Living Wage Coalitionin Anker-menetelmä ja Asia Floor Wage Alliancen elämiseen riittävän palkan malli. Laskelmat pohjautuvat kansainvälisiin standardeihin ja paikalliseen tietoon, joiden avulla voidaan laskea perustarpeiden kustannukset. 

Miksi elämiseen riittävä palkka on tärkeä?

Merkittävä osa kulutushyödykkeitä valmistavien tehtaiden työntekijöistä saa hyvin matalaa palkkaa ja elää köyhyyden kierteessä. Joissain tuotantomaissa ei ole lakisääteistä minimipalkkaa ja niissäkin maissa, joissa on minimipalkka, se ei monesti riitä elämiseen. 

Matalan palkkatason vuoksi työntekijät joutuvat tekemään paljon ylitöitä tai työskentelemään useassa työssä saadakseen kokoon elämiseen riittävän ansiotason. He voivat joutua keskeyttämään lastensa koulunkäynnin tai laittamaan heidät töihin. Usein raha ei riitä tarpeeksi ravitsevaan ruokaan, terveydenhuoltoon, asumiseen ja koulutukseen. Työntekijät eivät voi varautua pahan päivän varalle, koska säästöjä ei ole. He voivat myös joutua ottamaan lainaa ostaakseen perustarpeita ja näin mahdollisesti joutua velkakierteeseen.

 

Mitkä brändit maksavat elämiseen riittäviä palkkoja?

Tietoa palkoista on saatavilla vain vähän, sillä hyvin harva brändi on kerännyt kattavasti tietoa tuotantoketjunsa palkoista tai on viestinnyt niistä läpinäkyvästi. Esimerkiksi suurien vaateyritysten tuotantoketjujen palkkoihin ja läpinäkyvyyteen keskittyneen Fashion Checker -sivuston tietojen mukaan 93 % tarkastelluista brändeistä ei maksa elämiseen riittäviä palkkoja. 

Matalan riskin maissa, kuten esimerkiksi Suomessa ja Virossa, palkka on suurella todennäköisyydellä elämiseen riittävä. Mutta edes tuotanto Euroopan alueella ei takaa riittäviä ansioita: palkkataso voi olla jopa vain viidenneksen elämiseen riittävästä palkasta.

Mitä korkeamman riskin maa, todennäköisyys palkkojen riittämättömyyteen kasvaa. Erityisesti näissä maissa työ palkkatason korottamiseksi on erityisen tärkeää. Tätä työtä tehdään jo erinäisten pilottien ja palkkaohjelmien avulla, erityisesti pk-yritysten toimesta.

Elämiseen riittävien palkkojen saavuttamisessa on vielä paljon tehtävää, mistä kertoo esimerkiksi Patagonian tilanne: merkin käyttämistä kokoonpanotehtaista vain 39 % maksaa elämiseen riittävää palkkaa työntekijöilleen.

Miksi brändit eivät maksa elämiseen riittäviä palkkoja?

Useimmat brändit eivät omista tehtaita, joissa ne valmistuttavat tuotteitaan. Suurin osa työntekijöistä onkin tehtaiden palkkalistoilla, ei brändien. Näin ollen brändi ei pysty suoraan määrittelemään, paljonko tehtaan työntekijän palkan tulisi olla. Kysymys monimutkaistuu entisestään, kun elämiseen riittävien palkkojen haluttaisiin toteutuvan koko arvoketjussa raaka-aineen valmistuksesta aina logistiikkaan.

Brändien työ tuotantoketjun palkkojen nostamiseksi ei ole helppoa. Yksi syy siihen on, että yksittäisen brändin osuus koko tuotantolaitoksen kapasiteetista voi olla vain murto-osa, jolloin brändillä ei ole paljoa vaikutusvaltaa neuvotella palkkoja paremmiksi. 

Vaikka työtä on paljon, mahdotonta se ei missään nimessä ole. Keinoja palkkatason nostamiseen on useita – tästä lisää Eetin elämiseen riittävien palkkojen oppaassa

Yksi ratkaiseva tekijä on raha: brändit ovat kiristäneet ostohintoja niin alhaisiksi, ettei tuotantopaikoilla ole varaa maksaa elämiseen riittäviä palkkoja. Brändien tuleekin olla valmiita maksamaan tilauksistaan enemmän. Valmiin tuotteen hinnassa tällä olisi vain pieni merkitys.

Miksi tarvitsemme EU-lainsäädäntöä elämiseen riittäviin palkkoihin?

Vaikka elämiseen riittävien palkkojen edistämiseksi on tehty vapaaehtoisia toimia, palkkakuilu elämiseen riittävien palkkojen ja toteutuneiden palkkojen välillä on vain kasvanut. 

EU on maailman laajin yksittäinen markkina-alue. EU-lainsäädännön avulla brändit ja vähittäismyyjät voidaan velvoittaa selvittämään palkkataso niiden omissa tuotantoketjuissa, ryhtymään toimiin palkkojen nostamiseksi, ja raportoimaan julkisesti työn tuloksista.

Mikä on eurooppalainen kansalaisaloite elämiseen riittävistä palkoista?

Eurooppalainen kansalaisaloite (European Citizens’ Initiative, ECI) on Euroopan unionin virallinen kanava, jonka kautta kansalaiset voivat tuoda esityksiä suoraan komission käsittelyyn. 

Eetti on mukana Good Clothes, Fair Pay -kansalaisaloitteessa. Aloite vaatii EU-lainsäädäntöä, joka velvoittaisi vaatteita, tekstiilejä ja kenkiä EU:ssa myyvät yritykset toimiin elämiseen riittävän palkan saavuttamiseksi niiden tuotantoketjuissa.

Aloitteen saaminen komission käsittelyyn vaatii miljoonan nimen keräämistä. Allekirjoittaa voi jokainen 18 vuotta täyttänyt EU:n kansalainen.

Miksi on tärkeää allekirjoittaa eurooppalainen kansalaisaloite?

Eurooppalainen kansalaisaloite on hyvä väylä viestiä komissiolle, että elämiseen riittäville palkoille ja reilulle vaatetuotannolle on EU-kansalaisten tuki. 

Vaikka kansalaisaloite ei johtaisi lainsäädäntöön, se on hyvä keino nostaa aihe poliittiselle agendalle ja vaikuttaa EU:n politiikkaan. 

Aloitteen taustalla on paljon työtä järjestöiltä – sinun tarvitsee vain allekirjoittaa. Tule mukaan vaatimaan elämiseen riittäviä palkkoja vaateteollisuuteen ja allekirjoita kansalaisaloite täältä!