EU:n tekstiilistrategia keskittyy ympäristövaikutuksiin, mutta unohtaa ihmisoikeudet

EU:n tekstiilistrategia keskittyy ympäristövaikutuksiin, mutta unohtaa ihmisoikeudet

11.04.2022

Euroopan komissio julkisti maaliskuun lopussa suunnitelmansa muokata tekstiiliteollisuutta kestävämmäksi. Luvassa on merkittäviä parannuksia alan ympäristövaikutuksiin, mutta ihmisoikeuksien kunnioittaminen on edelleen yrityksille vapaaehtoista. Kestävää vaatetuotantoa ei voi saavuttaa ilman vaatetyöntekijöiden oikeuksia.

Vaatteita ja kenkiä myydään enemmän kuin koskaan ennen – ympäristön, ilmaston ja ihmisoikeuksien kustannuksella. Pikamuoti kuormittaa ympäristöä, ja vaatteiden halpa hinta tarkoittaa usein nälkäpalkkoja vaatetehtaissa. 

Asiaan on vihdoin herätty myös EU-tasolla ja komissio on julkaissut osana unionin kiertotalouspakettia tekstiilistrategian. Paketissa esitellään toimenpiteitä, joilla vaatteiden ylikulutuksen ja pikamuodin ongelmia yritetään ratkoa.

EU:n esitys on merkittävä.

Tekstiiliteollisuuden ympäristövaikutuksiin puututaan nyt ensimmäistä kertaa. Usealla muulla teollisuuden alalla on ollut vastaavaa sääntelyä jo pitkään. 

Pikamuoti halutaan pois muodista

Komission hampaissa on etenkin pikamuoti ja sen ympäristövaikutukset. Strategiassa esitetään lainsäädännöksi montaa sellaista asiaa, joita Eetti on pitänyt esillä. 

Esitetyillä toimilla vähennetään tekstiilijätettä ja varmistetaan, että vaatteet kestävät kauemmin, ne ovat helpommin korjattavissa ja lopulta asianmukaisesti kierrätettävissä. Vaatteiden elinkaaren pidentäminen onkin yksi tärkeimmistä keinoista vähentää alan aiheuttamaa ympäristö- ja ilmastotaakkaa.

Esityksen myötä vaatteiden tuottajien ja myyjien vastuu tekstiilijätteen kustannuksista kasvaisi. Näin toimitaan jo nyt esimerkiksi elektroniikan, akkujen ja pakkausmateriaalien tuotannossa.

Komissio esittää myös kauan kaivattuja keinoja räikeimmän viherpesun kitkemiseen. Epäselvät termit, kuten “vihreä” ja “ympäristöystävällinen”, olisivat sallittuja markkinoinnissa vain, jos väite on varmennettu esimerkiksi EU:n ympäristömerkillä. Muuten niiden käyttö olisi kokonaan kielletty.

 

Komissio penää myös varmennusta yritysten ympäripyöreille ilmastotavoitteille. Viherpesun vähentämiseen tähtäävät toimet ovat hyvä alku, mutta luvassa ei ole sanktioita niitä rikkoville yrityksille. Sanktioita tarvittaisiin, jotta sääntely toimisi tehokkaasti.

 

Käyttökelpoisia vaatteita päätyy myös edelleen jätteeksi. Komissio suunnittelee kieltävänsä myymättömien ja palautettujen vaatteiden tuhoamisen. Ensivaiheessa suurille yrityksille tulee velvoite raportoida kaatopaikalle päätyvien tuotteiden määrä. 

Työntekijöiden oikeuksia ei saa unohtaa

Vaikka strategiassa esitetään monia hyviä uudistuksia, siinä on myös puutteita.

Vaateteollisuus on tunnettu ihmisoikeusloukkauksista, joiden lopettamiseksi tarvittaisiin  kipeästi sääntelyä. Ihmisoikeudet jäävät strategiassa maininnan tasolle.

Uutta sääntelyä yritysten sosiaalisen vastuun edistämiseksi ei ole tulossa, kuten ei myöskään merkittäviä parannuksia läpinäkyvyyteen tai tuotantoketjujen jäljitettävyyteen.

Komissio esittää vaatteille digitaalista tuotepassia, josta kuluttajat voisivat saada tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista, mutta eivät niiden tekijöiden työoloista.

EU julkaisi hiljattain aloitteen yritysvastuulaista, joka velvoittaisi yritykset kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Aloitteen heikkous on, että se koskee vain kaikkein suurimpia yrityksiä ja sen ulkopuolelle jää 99% yrityksistä. 

Tekstiilistrategia olisi voinut tuoda korkean riskin vaatesektorille sääntelyä, jota yritysvastuulakialoite ei sisällä. Valitettavasti tämä mahdollisuus on hukattu.

Komission esitykset siirtyvät nyt Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden käsittelyyn. Niiden on varmistettava, ettei strategian hyviä linjauksia vesitetä lainsäädäntöprosesseissa.

Pikamuoti on halpaa, koska sitä tuotetaan maissa, joissa ihmisoikeudet eivät toteudu ja työntekijät eivät saa elämiseen riittävää palkkaa. Pelkkä ympäristönäkökulmaan keskittyminen ei vielä takaa alan kestävyyttä.

Jos pikamuoti todella halutaan pois muodista, EU:n tulee säätää myös lakeja, jotka estävät ihmisoikeuksien loukkaukset tuotantoprosesseissa. 

Eetti jatkaa yritysvastuulain ajamista Suomessa sekä EU:ssa.

TUE TYÖTÄMME

Ryhtymällä Eetin kuukausilahjoittajaksi tuet työtämme vastuullisen vaate- ja elektroniikkateollisuuden puolesta