Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat

Suomalaiset pitävät tärkeänä sitä, ettei verovaroin ylläpidetä ihmisten oikeuksia polkevaa tuotantoa. Julkishankintojen suuren volyymin vuoksi niissä noudatettavilla periaatteilla ja käytännöillä on huomattava vaikutus markkinoiden, yritysten ja toimintatapojen kehitykseen.

Julkisten hankintojen arvo Euroopan unionissa on noin 2 000 miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa lähes viidennestä EU:n bruttokansantuotteesta. Julkisia hankkijoita ovat esimerkiksi valtion ja kuntien virastot, kuntayhteenliittymät, päiväkodit ja koulut. Suomessa niiden tekemien hankintojen kokonaisarvo on vuosittain noin 35 miljardia euroa.

Eetti kannustaa kuntalaisia vaatimaan kestävää verovarojen käyttöä, hankintayksiköitä kehittämään hankintoja entistä vastuullisemmiksi ja politiitikkoja mahdollistamaan nämä asiat.

Reilun kaupan kaupungit

Reilun kaupan kaupunki ja Reilun kaupan kunta ovat arvonimiä niille kaupungeille ja kunnille, jotka haluavat edistää hankinnoillaan kestävää kehitystä ja Reilua kauppaa. Eetin ja Reilu kauppa ry:n kouluttamat Reilun kaupan asiantuntijat eli Reiluttajat ovat olleet aktiivisesti mukana kampanjoimassa esimerkiksi Tamperetta, Lahtea, Viitasaarta ja Turkua Reiluiksi.

Onko oma kotikuntasi jo Reilu? Lue lisää Reilu kaupunki -kampanjasta: www.reilukaupunki.fi ja ota yhteyttä! Pyrimme järjestämään Reiluttaja-koulutuksia vähintään kerran vuodessa, mutta kampanjointiin voi ryhtyä vaikka heti.

Vinkkejä kestäviin hankintoihin kehitysmaista

Julkisyhteisöt ostavat tietämättään kehitysmaista jopa pakkotyöllä ja lapsityövoimalla tuotettuja ruokatarvikkeita ja muita tuotteita. Uuden hankintalain ansiosta vastuullisten hankintojen tekeminen on onneksi entistä helpompaa. Katso lisätietoja Eetin ja muiden järjestöjen yhteisestä hankintakampanjasta sekä hankkijoille suunnatusta oppaasta vastuullisten kehitysmaahankintojen tekemiseen.

Eettistä elektroniikkaa kuntiin

Eetti on julkaissut Eettisempää elektroniikkaa -oppaan (2015) kestäviin elektroniikkahankintoihin julkisella sektorilla. Opas painottaa kestävyyttä läpi tuotteen koko elinkaaren: elämiseen riittävää palkkaa ja säädyllisiä työoloja tuotantolinjoilla, harkittuja ostopäätöksiä sekä lopputuotteen ekologisia käyttötapoja.

Tietokoneista noin joka viides on julkisen sektorin hankkima, joten valtiolla, kunnilla, kouluilla ja muilla julkisilla toimijoilla on merkittävä asema vastuullisen elektroniikan tuotannon ja käytön edistämisessä.