SOS! Estä Suomen hallituksen aikeet kaataa yritysvastuudirektiivi

SOS! Estä Suomen hallituksen aikeet kaataa yritysvastuudirektiivi

05.02.2024

EU:n yritysvastuudirektiivi vaarassa

Eetti on erittäin pettynyt Suomen hallitukseen, joka on aikeissa torpata EU:n yritysvastuudirektiivin. Sen samaisen direktiivin, jota Suomi on itse ollut aiemmin mukana vaatimassa.

Joulukuussa 2023 Eetin ja muiden kansalaisjärjestöjen yli vuosikymmenen kestänyt vaikuttamistyö yritysvastuulainsäädännön puolesta tuotti vihdoin tulosta. EU:n yritysvastuudirektiivin läpimeno näytti nimittäin erittäin todennäköiseltä

Nyt hallitus aikoo kuitenkin vetää maton altamme: Suomi aikoo liittoutua muiden vastarannankiiskien kanssa ja yrittää kaataa direktiivin.

Tämä pitää estää – ja nopeasti. Asiasta päätetään jo tällä viikolla.

Tämän uutisen lopusta löydät valmiin meilipohjan ja asiasta päättävien kansanedustajien sähköpostiosoitteet. Nyt tarvitaan joukkovoimaa, jotta voimme estää katastrofin.

Suomen kanta on kuin tuuliviiri

Suomi on aiemmin halunnut edistää yritysvastuulainsäädäntöä Euroopan Unionissa. 

Edellisellä hallituskaudella kansallisen yritysvastuulain valmistelu torpattiin, koska lainsäädäntöä haluttiin edistää nimenomaan EU-tasolla, kansallisen lain sijaan.

Myös Orpon hallitusohjelmassa kirjataan, että yritysvastuusääntelyä kehitetään EU:n tasolla ja jopa monet yritykset kannattavat velvoittavaa sääntelyä.

Ja mitä nyt?! Hallitus on yllättäen kaatamassa direktiiviä!

Suomen piti olla yritysten yhteiskuntavastuun edelläkävijä ja ilmastokriisin torjumisen mallimaa. Nyt kotimaamme hallitus on kuitenkin ottamassa täysin takapajuisen aseman.

Hallitus ei halua parantaa ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojaa

Hallitus vastustaa direktiivin kohtia, joilla parannetaan yritysten aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojaa. 

Direktiivi laajentaisi ryhmäkanneoikeutta, jonka ansiosta järjestö, esimerkiksi ammattiliitto, voisi edustaa yrityksen ihmisoikeusloukkauksen uhria. 

Toisekseen direktiivi lisäisi todisteiden esitysvelvollisuutta, joka edellyttäisi yritystä julkistamaan tiedot, joita sillä voi olla uhrin vahingonkorvausvaatimukseen liittyen.

Perustelut ontuvat ja pahasti. Direktiivissä nyt olevat kirjaukset uhrien oikeussuojan parantamisesta ovat nimittäin Euroopan perusoikeusviraston suositusten mukaisia.

On myös hyvin poikkeuksellista, että direktiiviä vastustetaan tässä vaiheessa, kun sopu on vihdoin löytynyt pitkän lainsäädäntövalmistelun ja trilogineuvotteluiden jälkeen. 

EU:n yritysvastuudirektiivi on historiallisen tärkeä

Vapaaehtoisuuteen perustuvat ohjeet ja periaatteet ovat saaneet vain kourallisen yrityksiä kunnioittamaan ympäristöä ja ihmisoikeuksia. Tämä ei riitä. Kaikkien yritysten pitää kantaa vastuunsa.

Juuri tähän lakisääteinen EU:n yritysvastuudirektiivi toisi muutoksen: ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittaminen ei perustuisi enää vapaaehtoisuuteen tai hyvään tahtoon.

Nyt vireillä oleva EU:n yritysvastuudirektiivi mm.

  • velvoittaisi suuria yrityksiä selvittämään ja puuttumaan toimintansa haitallisiin ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksiin
  • parantaisi yritysten aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten uhrien mahdollisuutta saada oikeutta EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuimissa
  • velvoittaisi suuria yrityksiä tekemään ja toteuttamaan ilmastotoimia koskevat siirtymäsuunnitelmat

Nyt on tulipalokiire vaikuttaa!

EU:n jäsenmaista koostuva neuvosto kokoontuu äänestämään lopullisesta direktiivistä tänä perjantaina 9.2. 

Suomi saattaa olla ratkaisevassa asemassa siinä, kaatuuko direktiivi vai ei.

Tilanne on siis SOS. Hallitus ei saa saada tahtoaan läpi.

Eduskunnan EU-asioita käsittelevä suuri valiokunta kokoontuu torstaina 8.2. käsittelemään Suomen kantaa direktiiviin. Kanta on oltava se, että direktiiviä ei kaadeta.

Autathan meitä viestimään tästä hallituspuolueiden suuren valiokunnan kansanedustajille ja lähetä heille alla oleva viesti:

Suomen täytyy äänestää EU:n yritysvastuudirektiivin puolesta

Hyvä suuren valiokunnan jäsen!

Olen huolestunut siitä, että hallitus haluaa pidättäytyä äänestämästä yritysvastuudirektiivin puolesta EU-neuvostossa. Yritysvastuudirektiivin edistäminen on tärkeää, jotta Suomi voi osoittaa toimivansa ihmisoikeuksien, ympäristönsuojelun ja ilmaston puolesta. 

Perusteet direktiivin vastustamiselle ovat heikot, sillä vastustetut kirjaukset uhrien oikeussuojan parantamisesta ovat Euroopan perusoikeusviraston suositusten mukaisia.

Suomi on aiemmin edistänyt EU-tason yritysvastuulainsäädäntöä. Kansallisen yritysvastuulainsäädännön edistäminen pysäytettiin, koska sitä haluttiin edistää EU-tasolla. Nyt meillä on siihen historiallinen mahdollisuus.

Pyydän sinua puolustamaan yritysvastuudirektiiviä suuren valiokunnan käsittelyssä. 

Toimithan tulevaisuuden puolesta!

Hallituspuolueiden suuren valiokunnan jäsenten yhteystiedot:

heikki.autto@eduskunta.fi, laura.huhtasaari@eduskunta.fi, sanna.antikainen@eduskunta.fi, eva.biaudet@eduskunta.fi, juho.eerola@eduskunta.fi, ritva.elomaa@eduskunta.fi, ville.kaunisto@eduskunta.fi, teemu.keskisarja@eduskunta.fi, susanne.paivarinta@eduskunta.fi, onni.rostila@eduskunta.fi, aura.salla@eduskunta.fi, saara-sofia.siren@eduskunta.fi, sari.tanus@eduskunta.fi, sinuhe.wallinheimo@eduskunta.fi

Kampanjointi yritysvastuusääntelyn puolesta kestänyt jo yli kymmenen vuotta

2011: Kansalaisjärjestöt vaativat, että YK:n kaavailemat kansainväliset yritysvastuuperiaatteet olisivat lakisääteisiä. Samana vuonna YK:n hyväksymät periaatteet jäivät vapaaehtoisiksi.

2013-2014: YK:n yritysvastuuperiaatteet pyrittiin saamaan Suomen lainsäädäntöön, mutta siinä ei onnistuttu.

2018-2019: Järjestöt ja yritykset pyrkivät saamaan Suomeen kansallisen yritysvastuulain #ykkösketjuun-kampanjassa.

2019: Hallitus kirjasi yritysvastuulain hallitusohjelmaan.

2022: Keskusta ja RKP torppasivat kansallisen yritysvastuulain etenemisen.

2022: Euroopan komissio antoi esityksen EU:n yritysvastuudirektiivistä.

2023 joulukuu: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto pääsivät sopuunEU:n yritysvastuudirektiivistä ja direktiivi saatiin viittä vaille valmiiksi.

2024 helmikuu: Suomen hallitus haluaa kaataa EU:n yritysvastuudirektiivin.

Logo: Koneen Säätiö

Artikkeli on toteutettu Koneen säätiön tuella.