Vaikuta! – kunnissa ja kaupungeissa

11.10.2008

Opas kuntavaikuttamiseen

 

Tämä opas valottaa selkokielisesti kuntien päätöksentekojärjestelmää sekä antaa vinkkejä siihen, miten kunnallispolitiikan kiemuroista voi löytää oman tapansa saada äänensä kuuluviin ja tuoda näin asiansa esille.

Opas sisältää kuvauksen kunnallisesta päätöksentekoprosessista sekä runsaasti vinkkejä suoraan ja epäsuoraan kunnallispoliittiseen vaikuttamiseen.

Oppaan ensimmäisessä osassa käydään läpi kunnan toimijat ja päätöksentekoon vaikuttavat elimet.

Toisessa osassa puolestaan perehdytään käytännön vaikuttamistyöhön ja käydään läpi
runsaasti kunnalliskampanjoinnissa saatuja kokemuksia. Osio sisältää myös käytännön vinkkejä mielipidetekstien ja tiedotteiden kirjoittamiseen sekä nettisivujen ja -yhteisöjen perustamiseen. Samalla valotetaan kuntakampanjoinnin suunnittelua ja pohditaan myös vaikuttamisen etiikkaa.

Opas on tarkoitettu kaikille, jotka pyrkivät ajamaan tärkeäksi katsomiaan asioita kunnallispolitiikkaan osallistumisen tai siihen vaikuttamisen avulla.

Lue PDF-opas