Reiluja hankintoja – Opas eettisiin julkisiin hankintoihin

09.05.2008

Kestävän kehityksen edistäminen julkisissa hankinnoissa

 

Julkisten hankintojen eettisyys on noussut voimakkaasti keskusteluun viime vuosien aikana.

Suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa on tehty yli 50 Reilun kaupan tuotteiden käyttöä koskevaa aloitetta, ja kansalaisyhteiskunta on noussut vaatimaan päättäjiltä sitoutumista verorahojen kestävään käyttöön.

Tulevaisuudessa kaupunkien hankintayksiköiltä edellytetään yhä enemmän asiantuntemusta ja osaamista, jotka liittyvät kestävän kehityksen periaatteet huomioivien tarjouspyyntöjen laadintaan.

”Reiluja hankintoja – opas eettisiin julkisiin hankintoihin” pyrkii tekemään tutuksi 1.6.2007 voimaan tullutta hankintalakia eettisten hankintaperusteiden näkökulmasta.

Julkaisu esittelee erilaisia hankintalain soveltamisesta saatuja ennakkotapauksia, antaa konkreettisia esimerkkejä reilun kaupan suosimiseen kuntien ja kaupunkien hankinnoissa sekä esittelee yleisiä käytäntöjä muissa Euroopan maissa.

Lue PDF-opas