Opas elämiseen riittävistä palkoista

Opas elämiseen riittävistä palkoista

03.05.2023

Minimipalkka vai elämiseen riittävä palkka?

Olemme tottuneet aivan liian halvalla tuotettuihin vaatteisiin.

Kilpajuoksu alimman hinnan perässä on aiheuttanut sen, että elämiseen riittämättömät palkat ovat muodostuneet vaateteollisuuden perustavanlaatuiseksi ihmisoikeusongelmaksi.

Eetin laatima opas elämiseen riittävistä palkoista auttaa yrityksiä tekemään konkreettisia toimia elämiseen riittävien palkkojen saavuttamiseksi.

Opas on tarkoitettu työkaluksi niille yrityksille, jotka eivät tyydy negatiivisten vaikutusten minimoimiseen, vaan haluavat aktiivisesti vaikuttaa työntekijöiden oikeuksien ja toimeentulon toteutumiseen.

Lue PDF-julkaisu tästä

Opas elämiseen riittävistä palkoista