Eettiset periaatteet julkisissa hankinnoissa – tapaus Reilu kauppa

11.06.2007

Eettiset periaatteet julkisissa hankinnoissa

 

Kaupan ja tuotannon kansainvälistyessä yhä enemmän myös julkiseen käyttöön hankittujen tuotteiden valmistuksessa on usein ekologisia ja sosiaalisia ongelmia.

Ekologiset ongelmat liittyvät mm. käytettyihin raaka-aineisiin, tuotantomenetelmiin, kuljetuksiin ja tuotteen kierrätettävyyteen sekä hävittämistapaan. Sosiaaliset ongelmat liittyvät toimeentuloon, ruokaturvaan, ammatilliseen järjestäytymiseen, kollektiivisiin työehtosopimusneuvotteluihin, palkkoihin, työaikoihin, työturvallisuuteen, kohtelun tasaarvoisuuteen ja pakkotyön sekä lapsityövoiman käyttöön.

Tämä selvitys esittelee parhaimpia käytäntöjä eettisten ehtojen asettamiseksi erityisesti kuntien hankinnoissa. Vaikka selvityksessä keskitytään julkisista hankkijoista kuntiin, tiedot soveltuvat pitkälti myös valtion ja seurakuntien hankintoihin.

Raportti on kirjoitettu reilun kaupan edistämisestä kiinnostuneita silmällä pitäen, ja tiedot soveltuvat myös kuntien työntekijöiden ja päättäjien käyttöön.

Lue PDF-selvitys