Eettisempää elektroniikkaa – opas kestäviin julkisiin hankintoihin

03.04.2015

Tämä opas auttaa tekemään vastuullisempia elektroniikkahankintoja julkisella sektorilla.

Elektroniikan valmistamiseen liittyy monenlaisia ympäristö- ja ihmisoikeusongelmia. Huoli tuotannon vastuullisuudesta on kiihtynyt sitä mukaa, kun yhä suurempi osa käyttämistämme tavaroista ja laitteista on alettu valmistaa kaukomailla ja tietoisuus globalisoituneen talouden ympäristö- ja ihmisoikeusongelmista on kasvanut.

Oppaan tavoitteena on koota parhaita käytäntöjä ja esittää tapoja tietotekniikan kestävyyden kattavampaan huomioimiseen. Vastuullisuuden ehto on, että it-laitteiden ja -palveluiden käyttötavoissa, hankinnoissa ja käytön jälkeisessä elämässä huomioidaan mahdollisimman kattavasti sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys.

Lue opas