Eettisempää elektroniikkaa – opas kestäviin julkisiin hankintoihin

03.04.2015

Elektroniikan valmistamiseen liittyy monenlaisia ympäristö- ja ihmisoikeusongelmia.

Tämä opas auttaa tekemään vastuullisempia elektroniikkahankintoja julkisella sektorilla.

Lue opas