Pöhinää Genevessä: Yrityksille uudet säännöt?

Pöhinää Genevessä: Yrityksille uudet säännöt?

18.10.2018

Sveitsin Genevessä neuvotellaan tällä viikolla ihmisoikeuksien näkökulmasta erittäin tärkeästä asiasta. Pöydällä on sopimus, jonka myötä yritysten vastuu huolehtia ihmisoikeuksista olisi sitova.

Tällä hetkellä ylikansallisesta liiketoiminnasta johtuvien ihmisoikeusloukkausten uhrit jäävät monesti ilman oikeussuojaa. Tunnetuimmasta päästä lienee Nigerian ogonien vuosikymmeniä jatkunut kamppailu Shelliä vastaan.

Ainoastaan viime vuoden aikana brittiläiselle Business & Human Rights Resource Center -järjestölle tehtiin 400 valitusta yritystoiminnasta johtuvista ihmisoikeusloukkauksista. Yrittäessään saada yrityksiltä vastauksia järjestö on todennut, että ihmisoikeusloukkausten uhreilla on erittäin huonot mahdollisuudet saada asiansa kuulluksi ja harvat yritykset ovat valmiita muuttamaan toimintatapojaan.

Sopimusluonnos on ainutlaatuinen

Aukkoa oikeussuojassa halutaan korjata uudella kansainvälisellä ihmisoikeussopimuksella. Sopimusluonnoksen mukaan monikansallisten yritysten täytyisi olla huolellisempia: niiden tulisi välttää ja vähentää toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite (human rights due diligence) on myös monen tuoreen kansallisen lain keskiössä. Suomessa se on Eetin ja 100 muun järjestön ja yrityksen tavoite #ykkösketjuun-kampanjassa. Nyt pöydällä on ensimmäistä kertaa tekstiluonnos, joka koskee kaikkia monikansallisesti toimivia yrityksiä.

Sopimusluonnoksessa painotetaan myös yritysten velvollisuutta kuulla laajasti niitä ihmisiä ja yhteisöjä, joihin yritystoiminta saattaa vaikuttaa. Lisäksi sopimus antaisi ihmisoikeusloukkausten uhreille mahdollisuuden nostaa kanteen monikansallista yritystä vastaan yrityksen kotimaassa.

Vapaaehtoisuuden aika on ohi

Valitettavasti EU ei ole ollut halukas ottamaan kantaa sopimusluonnoksen sisältöön, vaikka muun muassa Euroopan parlamentti on kannustanut unionia osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin. EU painottaa edelleen vapaaehtoisia toimia yritysvastuun edistämiseksi.

Kansalliset vapaaehtoisuuteen perustuvat aloitteet ovat kuitenkin riittämättömiä, osoittaa European Coalition for Corporate Justice -järjestön selvitys. Samaan aikaan lukuisat sekä kansalliset että EU-tason lainsäädäntöhankkeet kertovat siitä, että aika on kypsä yrityksiä sitovalle ihmisoikeusvastuulle.

EU:n vastahakoisuudesta huolimatta on tärkeää, että tällä viikolla hallitustenvälisen työryhmän neuvotteluissa Genevessä on edustajia sekä unionista että Suomesta ja muista jäsenmaista. EU ei myöskään ole kyseenalaistanut prosessia samalla tavalla kuin edellisinä vuosina.

Genevessä on paikalla myös ennätysmäärä kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka kannustavat kaikkia maailman valtioita luomaan globaalit pelisäännöt yrityksille. Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta globaalisti olisikin erittäin tärkeää, että Suomi ja EU olisivat eturintamassa edistämässä vastuullista yritystoimintaa.

 

Lue myös:

Eetin ja muiden suomalaisjärjestöjen yhteinen lausunto ulkoministeriölle 31.8.2018

Eetin ja muiden eurooppalaisten järjestöjen yhteinen kirje EU:lle ja sen jäsenmaille 15.10.2018

Business and Human Rights Resource Centerin koonti neuvotteluista