Yritysvastuu, ihmisoikeudet ja EU

Yritysvastuu, ihmisoikeudet ja EU

Yritysvastuu, ihmisoikeudet ja EU – opas yläkouluun ja toiselle asteelle

Mitä on yritysvastuu? Miten yritysvastuulainsäädännöllä voitaisiin edistää ihmisoikeuksia? Entä mikä rooli EU:lla on yritysvastuun edistämisessä? Ja mitä jos kaikki yritykset noudattaisivat samoja sääntöjä?

Yläkouluun ja toiselle asteelle soveltuva opas sisältää tietoa ja tehtäviä yritysvastuusta ja siihen liittyvästä säätelystä.

Oppimateriaali (PDF)