Opas työpajan järjestämiseen: Medialukutaitoa vastamainoksista

Opas työpajan järjestämiseen: Medialukutaitoa vastamainoksista

Opas vastamainostyöpajan pitämiseen

 

Medialukutaitoa vastamainoksista on selkeä tietopaketti ja käytännöllinen opetuksen apuväline opettajille ja kouluvierailijoille vastamainostyöpajan järjestämiseen.

Oppaan avulla voi ohjata työpajan, jossa tarkastellaan kuluttamista, mainontaa ja vastamainontaa. Parhaimmillaan vastamainosten tulkinta ja tekeminen vahvistaa mediaosaamista, kriittistä
ajattelua ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja sekä nuorissa että aikuisissa.

Vastamainokset ovat mainosparodioita, jotka tuovat esiin toisenlaisen viestin: huumorin avulla, mainosten kieltä käyttämällä kommentoidaan kulutusyhteiskunnan ongelmia, kuten tuotannon ympäristöhaittoja, ihmisoikeusloukkauksia tai kauneusihanteita. Samalla vastamainos vaatii puheenvuoroa yksisuuntaisen markkinointiviestinnän keskellä.

Sisältö

Oppaassa vastamainostyöpaja on jaettu viiteen osioon, joissa kuvaillaan tehtävien tavoitteet, menetelmät ja tarvikkeet.

  • Osissa 1–2 käydään läpi globaalin kaupan, kuluttamisen ja mainosanalyysin perusteita.
  • Osassa 3 tutustutaan kulttuurihäirintään ja vastamainoskuviin.
  • Osissa 4–5 tehdään ja esitellään omat vastamainokset. Suosittelemme tehtäviä yläkouluun ja toiselle asteelle 90-120 minuutin kokonaisuutena esimerkiksi maantieteen, biologian, yhteiskuntaopin, terveystiedon, äidinkielen tai kuvataiteen kursseille.

Tehtäviä, syventäviä vinkkejä ja linkkilistaa voi soveltaa myös monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja alakoululaisten kanssa.

Lue pdf-opas täältä

Medialukuataitoa vastamainoksista-opas