Viljelijävieraat vetivät väkeä Reilulle Brunssille

Viljelijävieraat vetivät väkeä Reilulle Brunssille

02.11.2010

Repun Reilun kaupan viikolla torstaina 28.10. järjestämä Reilu Brunssi viljelijävieraineen keräsi Töölöntorinkadulle Kehyksen tiloihin tuvan täyteen järjestöväkeä, opiskelijoita ja Reilusta kaupasta kiinnostuneita. Tilaisuuteen vieraiksi saapuneet malawilaiset sokerinviljelijät Charity Mzongwe ja Aubrey Chilenje saivatkin Kasinthula-nimisestä osuuskunnastaan kertovan esityksensä jälkeen vastata hyvin monipuolisiin tarkentaviin kysymyksiin, joiden sisältö vaihteli Malawin sisäisistä yhteiskunnallisista oloista aina Reilun kaupan järjestelmän toimivuuteen ja toteutettavuuteen Kasinthulassa.

Tilaisuuden loppupuolella Tytti Nahi Kepasta piti syventävän puheenvuoron Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden pientuottajien kohtaamista haasteista, joten brunssin aikana osallistujille tarjottiin aamupalan ohella varsin monisyinen ja kattava katsaus siihen, mitkä tekijät tänä päivänä vaikuttavat malawilaisen tuottajan arkeen ja toimeentuloon. Äärimmäisen kiinnostaviin keskusteluihin oman hienon lisänsä toi myös paikalla saapunut eläköitynyt suomalainen sokerijuurikkaan viljelijä Carl-Johan Lindén, jonka kanssa viljelijöillä riitti puhuttavaa myös tilaisuuden virallisen osuuden loputtua.

Reilun kaupan järjestelmän mukanaan tuomat hyödyt Mzongwen ja Chilenjen tilalle ovat vaikuttaneet merkittävästi viljelijöiden arkeen: ”Reilun kaupan järjestelmän myötä olemme pystyneet kehittämään osuuskuntaa, ja esimerkiksi sähköjen saaminen tiloille on tapahtunut juuri järjestelmän mukana”, totesi Chilenje. ”Toisaalta aina kriteerien viestiminen viljelijöille ei aina ole niin yksinkertaista: esimerkiksi lukutaidottomille viljelijöille säädösten selventäminen voi olla hyvinkin haastavaa, mutta pyrimme kehittämään keinoja, joilla tämä pystytään tekemään mahdollisimman hyvin.”

Katso Chilenjen haastattelu täällä.

Reilun kaupan viljelijävieraita saapuu Suomeen vuosittaisten Reilun kaupan viikon aikana, jota vietetään joka syksy viikolla 43. Seuraavan kerran viljelijöitä on mahdollisuus päästä tapaamaan syksyllä 2011.

Kuva: Aubrey Chilenje kertoo tietokoneista, joita hankittiin Reilun kaupan lisällä.