Video Eetin aamiaistilaisuudesta on nyt julkaistu – keskustelu vaatetuotannon yritysvastuusta jatkuu!

20.10.2014

Eettisen kaupan puolesta ry järjesti 3.6. ”EU – yritysvastuun edelläkävijä?” -aamiaistilaisuuden, jonka aiheena oli yritysvastuu vaateteollisuudessa. Tapahtumassa puhuivat vapaa tutkija Outi Moilala sekä Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä. Tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa ”Ruggien periaatteita” eli YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita, joiden täytäntöönpanosta jokaisen EU-maan on komission päätöksen mukaan laadittava toimintasuunnitelma.

Aamiaistilaisuudesta on koostettu ytimekäs video, joka on nyt katseltavissa täällä. Videolla Moilala, Ristelä ja Eetin Ihmisoikeudet vaatetuotannossa –kampanjakoordinaattori Anna Härri keskustelevat siitä, miksi yritysvastuun edistäminen on tärkeää ja miten EU sekä Suomi voivat ohjata yrityksiä vastuulliseen toimintaan globaalin etelän maissa. He painottavat erityisesti tuolloin valmistelun alla ollutta Ruggien periaatteisiin pohjautuvaa kansallista yritysvastuun toimeenpanosuunnitelmaa, jonka tulisi olla riittävän kunnianhimoinen ollakseen aidosti vaikuttava.

Valtioneuvosto julkisti kansallisen toimeenpanosuunnitelman 17.9. Yksi konkreettinen päätös on, että liiketoimintaan ja ihmisoikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä laaditaan lainsäädäntöselvitys selvittämään, vastaako Suomen lainsäädäntö YK:n periaatteiden tavoitteita. Lakimuutokset ovat siis periaatteessa mahdollisia. Yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukunta seuraa työn etenemistä.

Kepan asiantuntija Pennasen mukaan aikaansaatu kehitys on kokonaisuudessaan positiivista, mutta hallituksen olisi pitänyt olla konkreettisissa muutosesityksissään nykyistä uskaliaampi.   Eetti ry on luovuttanut työministerille vetoomuksen, jossa vaaditaan yrityksiä lakisääteisesti sitovan huolellisuusstandardin käyttöönottoa. Vaaditun standardin sijaan toimeenpanosuunnitelmassa luvataan vain edistää eri tahojen välistä vuoropuhelua. Ongelmana on, että nykyisenlainen vapaaehtoisuuteen perustuva yritysten yhteiskuntavastuumalli ei Pennasen mukaan ole toiminut tähänkään asti: rikkeitä tulee esiin jatkuvasti, eivätkä yritykset kartoita ihmisoikeusriskejä ennen yritystoiminnan aloittamista. Siksi valtion rooli on ratkaiseva. Pennanen kritisoi lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön haluttomuutta antaa riippumattoman tahon selvittää ministeriön alaisuudessa toimivan Yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukunnan onnistumista työssään.

Lue toimeenpanosuunnitelma täältä.
Pennasen arvio periaatteiden toteutumisesta löytyy täältä.
Kiinnostaako vastuullinen tuotanto tai yritysten yhteiskuntavastuu? Seuraa keskustelua www.eetti.fi tai https://www.facebook.com/#!/eetti.