Verkkopalvelu opastaa kestävään elektroniikan käyttöön

29.04.2015

Eetin tänään julkaisema verkkosivusto opastaa valtiota ja kuntia
vastuullisempaan tietotekniikan käyttöön. Osoitteesta eetti.fi/vastuullinentekniikka löytyvän oppaan ohjeet
ja esimerkit kattavat tietotekniikkalaitteiden ja -palveluiden
koko
elinkaaren valmistuksesta hankintoihin, käyttötapoihin ja
kierrätykseen.

Vastuullisuushaasteet
liittyvät
esimerkiksi
laitteiden
tuotantoketjun
työehtoihin
ja ihmisoikeuksiin
,
niiden
koko
elinkaaren aikaiseen
suureen
ympäristökuormitukseen
sekä
kasvavassa
määrin myös
toimittajien
oikeudenmukaisen
veronmaksun
kaltaiseen taloudelliseen vastuullisuuteen.

Hankintapolitiikalla
on keskeinen rooli.

Arvioidaan,
että

joka viides tietokone Euroopassa o
lisi
julkisen
sektorin
toimijan ostama.

Hankintojen
suuren

volyymin vuoksi niissä
noudatettavilla
periaatteilla
ja
käytännöillä on
huomattava
vaikutus markkinoiden, yritysten ja toimintapojen
kehitykseen
yleisemmin,
sivuston
julkaisseen Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtaja
Lotta
Staffans

sanoo.

Staffansin
mukaan tietotekniikan käytöstä aiheutuva ympäristörasite
huomioidaan hankinnoissa jo hyvin, mutta laitteiden
tuotantovaiheen
kestävyyttä ei juurikaan. Esimerkiksi kannettavien
elektroniikkalaitteiden ilmastokuormituksesta 60–85 prosenttia
syntyy kuitenkin valmistuksessa.

Sosiaalinen
kestävyys tunnistetaan periaatetasolla, mutta sen soveltaminen
hankinnoissa on ollut vähäistä. Taloudellisesta vastuusta vasta
keskustellaan edistyneimmissä piireissä.

EU:n
uusi hankintadirektiivi antaa
aiempaa
paremmat mahdollisuudet vastuullisuuden
huomioimiseen
hankinnan eri vaiheissa. Olisi tärkeää, että
Suomen
käynnissä olevan hankintalakiuudistuksen
yhteydessä
kestävyyskriteerit saisivat erityishuomion.

Myös
poliittinen
tuki ja neuvontapalvelut ovat tärkeitä, jotta
hankintayksiköt
osaavat ja uskaltavat tehdä mahdollisimman kestäviä
hankintoja.
Kuntatasolla
paikallispäättäjien tulisi
selvästi
linjata vastuullisuuden puolesta.


Hankintayksiköiden
ei kuitenkaan pidä
jäädä odottelemaan, vaan sisällyttää rohkeasti aiempaa
kunnianhimoisempia kestävyyskriteereitä. Toivomme nettioppaan
antavan siihen eväitä.

Sivustolta
löytyy myös käytännön vinkkejä ympäristökuorman
keventämiseen.

Laitteita
ei
tulisi pitää päällä silloin kuin niitä ei käytetä.
Tietokonevälitteiset puhelinkokoukset vähentävät matkustamista
ja
tehostavat työskentelyä
. Turhaa
tulostamista on syytä välttää,
Staffans
luettelee.

Erityisen
tärkeää
olisi pidentää
tietoteknisten
laitteiden käyttöikää.
Päivitettävyyden
huomioiminen hankintavaiheessa on keskeistä, mutta k
äyttöikää
voi
jatkaa
myös
esimerkiksi vaihtamalla
kevyemp
ään
ohjelmisto
on tai kierrättämällä
laitteita
yksiköiden
välillä.

Lisätiedot

Lotta
Staffans, toiminnanjohtaja, Eettisen kaupan puolesta ry, 050 349
5230

www.eetti.fi/vastuullinentekniikka