Vaatimus Asahi Koseille pidättyä oikeustoimista ja aloittaa vuoropuhelu

25.02.2011

Malesiassa on puhjennut työselkkaus
japanilaisen Asahi Kosei -elektroniikkayhtiön burmalaisten
siirtotyöläisten kohtelusta. Tukeakseen erottamisella ja
karkotuksella uhattuja burmalaisia työntekijöitä, malesialaiset ja
kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt antoivat Asahi Koseille
suunnatun julkisen lausunnon. Vastauksena tälle lausunnolle yhtiö
vaatii nyt korvausta ja julkista anteeksipyyntöä kampanjan
käynnistäjältä Network of Action for
Migrants in Malaysia -järjestön aktiivilta, juristi Charles Hector
Fernandezilta, sekä uhkaa häntä oikeustoimilla.

MakeITfair-kampanjan ja muiden
järjestöjen lähettämässä kirjeessä Asahi Koseille ja sen
tietyille ostajille (Hitachi, JVC, Philips, Seagate, Sony ja Toshiba)
vaaditaan yhtiötä pidättymään oikeustoimista ihmisoikeuksien
puolustajia vastaan ja aloittamaan vuoropuhelun työkiistan
käsittelyssä.

MakeITfair ja muut kirjeen
allekirjoittajat, kuten GoodElectronics, Clean Clothes Campaign ja
kansainvälinen työntekijöiden oikeuksien foorumi ILRF, pitävät
yhtiön vaatimuksia kohtuuttomina ja liiallisina. Järjestöt ovat
huolestuneita sellaisesta oikeustoimien käytöstä
ihmisoikeuskysymysten esiin nostajia vastaan, mitä ei voida
hyväksyä. Ihmisoikeuksien suojelu riippuu asioiden esiin
nostamisesta niiden kanssa, joilla on mahdollisuus toimia rikkomusten
ratkaisemiseksi. Yhtiön nykyinen toiminta ei auta ratkaisemaan
tapauksen ydintä – yhtiön laitoksen ilmeisiä työsuhdeongelmia.

Jos Asahi Kosein mielestä syytökset
ovat epäreiluja, on ymmärrettävää vastata väitteisiin
kirjallisesti tai vuoropuhelun kautta. Yhtiön tulisi kuitenkin
osoittaa maltillisuutta ja keskeyttää toimet Charles Hector
Fernandezia vastaan ja aloittaa vuoropuhelu tapauksen
alullepanijoiden kanssa niin, että kiista voidaan ratkaista
ihmisoikeuksia kunnioittaen ja laitoksen kaikki epäsuorasti tai
suoraan asiaan liittyvät työntekijät huomioiden.

Kirjeessä viitataan myös
elektroniikkateollisuuden vastuullisuusyhteenliittymän EICC:n
yhteiskuntavastuuohjeeseen, joka kehottaa vaalimaan työntekijöiden
ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Ohje viittaa yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien julistukseen ja kansainvälisiin työnormeihin.

Kirjeessä korostetaan, että yhtiöiden
vastuu tuotantopaikkojen työntekijöistä on tullut kansainvälisesti
tunnustetuksi, vaikka työntekijät eivät olisikaan suoraan
työllistettyjä vaan välitystoimiston kautta palkattuja.

Lausunnon allekirjoittajien esiin tuoma
ongelma on hyvin tärkeä ja olennainen Malesian tilanteessa.
Siirtotyöläisten aseman pitäisi olla vastuullisen yrityksen asia
ja Asahi Kosein odotetaan ottavan tämän vakavasti.

Aihe on ollut esillä myös mediassa.
Voit tutustua Joseph Allchinin artikkeliin aiheesta täällä.