Suuryritysten verokikkailu kuriin!

05.12.2012

Suuryritykset, joukossaan muun muassa Nocia, UMP, Stera Unso ja Nekian Ronkaat, kerääntyivät aamulla Eduskuntatalon portaille. Vastuunsa tuntevat suomalaiset suuryritykset olivat päättäneet tehdä korjausliikkeen veronpalautuspäivän kunniaksi ja saapuivat joukolla palauttamaan maksamatta jääneitä yhteisöverojaan. Eetti, Attac sekä Kepan globbarit kannustavat muitakin monikansallisia yrityksiä tekemään samoin. 

Yritysten veronkierto vääristää kilpailua suurten ja pienten yritysten välillä ja aiheuttaa valtioille mittavia tulonmenetyksiä. Suomessa verohallinto arvioi yritysten siirtohinnoittelun johtavan 320 miljoonan euron vuosittaiseen verotappioon. Ongelma ei kuitenkaan koske vain Suomea. Arvioiden mukaan globaalista Etelästä karkaa vuosittain yritysten verokikkailun takia jopa 500 miljardia euroa. Kun lukua vertaa vuosittaiseen noin 100 miljardin kehitysapuun, on ero valtava. Yritysten verovastuuntuntoa voidaan kuitenkin vahvistaa sääntelyllä ja lainsäädäntöä korjaamalla.

Eduskuntatalon portailla kansanedustajia olikin vastassa verokarhu, joka järjestöjen kanssa yksissä tuumin oli vaatimassa kansanedustajilta enemmän keinoja verokikkailun karsimiseksi. Verokarhun tärkeimpänä vaatimuksena on, että suuryrityksiltä tulisi edellyttää maakohtaisten kirjanpitotietojen julkistamista sekä yrityksen toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten vuosittaista raportointia. Näin suuryritysten toimintaan niin kotimaassa kuin globaalissa Etelässä tulisi lisää läpinäkyvyyttä.

Paikalle saapunut valtiovarainministeri Jutta Urpilainen kiitteli järjestöjä globaalin näkökulman nostamisesta esiin. “Yritysten verovastuu on tärkeää suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Lisäksi sillä on suuri merkitys hyvinvoinnille kansainvälisesti”, Urpilainen kommentoi.