Suklaa on liian halpaa ollakseen kestävää

02.04.2015

kaakaohedelmä, Teresa Hronova / People in Need, Ghana
Äärimmäinen
köyhyys on arkipäivää Länsi-Afrikan kaakaonviljelijöille.
Samaan aikaan kaakaon tuotantoketjua hallitse
e
yhä vahvemmin pieni ryhmä suuryrityksiä. Nykyiset aloitteet ja
ohjelmat kaakaontuotannon ongelmien ratkaisemiseksi eivät ole
riittäviä,
vaan
kaakaosektoria
tulee muuttaa perustavanlaatuisesti.
Nämä
ovat
Kaakaobarometrin
2015
(*) keskeiset johtopäätökset.
Barometriä julkaise
e eurooppalainen
kansalaisjärjestöjen konsortio
.

Huolimatta
kaikista kaakaota koskevista aloitteista
ja
sertifikaateista ratkaisematta on
yhä
ydinkysymys:
kaakaontuottajien
ä
ärimmäinen köyhyys ja se, että
heitä ei kuu
lla,
sanoi Ant
onie
Fountain,
barometrin
toinen kirjoittaja.
 

Länsiafrikkalaiset
kaakaonviljelijät elävät selvästi globaalien köyhyysrajojen
alapuolella. Norsunluurannikolla, joka on maailman suurin
kaakaontuottaja, viljelijän pitäisi ansaita nelinkertaisesti
nykyiset tulonsa saavuttaakseen kahden euron köyhyysrajan. Elämiseen
riittävä
toimeentulo,
jolla pystyisi tyydyttävästi
täyttämään perustarpeet,
on
vielä kaukana.

Heikko
toimeentulo johtaa huonoihin työoloihin ja ihmisoikeuksien
loukkauksiin viljelyssä. Kaakaonviljely ei enää tarjoa
tulevaisuutta nuorille.
Viljelijöillä
ei ole myöskään valtaa neuvotella hinnoista vahvasti
keskittyneillä kaakao- ja suklaamarkkinoilla.

Sertifioidun
suklaan tuotanto on nousussa: se on kasvanut vuoden
2009
raportoidusta kahdesta prosentista vuoden 2015 arvioituun 16
prosenttiin.
Sertifioinnin yleistyessä
se
myös kohtaa uusia
haasteita:
esimerkiksi auditoinnin
laatuun ja viljelijöiden osallistumiseen tulee kiinnittää
huomiota.

Kaikkien kaakaon
tuotantoketjun
osien: yritysten,
hallitusten, vähittäismyyjien sekä kuluttajien tulee ottaa osansa
vastuusta ja etsiä uusia ratkaisuja
kaakaontuotannon
pitkäaikaisiin ongelmiin. Fountainin johtopäätöksen mukaisesti:
”Jollei kaakaosektori perustavanlaatuisesti muutu, viljelijöillä
ei ole tulevaisuutta.”

Suositukset:

 1. Yritysten
  tulee k
  ehittää
  elämiseen riittävän
  toimeentulon
  malli
  kaakaon pientuottajille

 2. Hallitusten
  tulee n
  euvotella hintamekanismeista
  viljelijöiden saaman hinnan korottamiseksi

 3. Tulee
  siirtyä
  vapaaehtoisista
  pakollisiin,
  koko sektorin
  laajuisiin ratkaisumalleihin.

Sertifioidun pääsiäissuklaan ostaminen ei Suomessa ole edelleenkään kovin helppoa – mutta kuitenkin edellisiä vuosia helpompaa. Lue lisää suomalaisten kauppaketjujen tarjonnasta Finnwatchin tuoreesta selvityksestä.

Eettisen
kaupan puolesta ry on osa Euroopan laajuista Make Chocolate Fair!
-kampanjaa
,
joka vetoaa yrityksiin eettisemmän suklaantuotannon puolesta.
Kampanjavetoomukseen
tavoitellaan
pääsiäiseen mennessä 75 000 allekirjoitusta.
Allekirjoita
vetoomu
s kampanjasivuilla!

(*)
Kaakaobarometri on
puolivuosittainen katsaus kaakaosektorin kestävyyteen, ja sitä
julkaisee eurooppalainen järjestökonsortio: FNV Mondiaal, Hivos,
Solidaridad,
FNV ja Oxfam Novib
(Alanko
maat), VOICE Network –
ABVV/Horval
ja Oxfam
Wereldwinkels
(Belgia), Berne
Declaration (
Sveitsi),
Stop the Traffik (Iso-Britannia)
sekä Südwind Institut (Saksa).
Alkuperäinen
uutinen
barometrin julkaisusta
(englanniksi)
on luettavissa
täältä: