Reilun kaupan standardit muuttuivat

03.08.2011

Reilun kaupan edistämisyhdistyksen tiedote 01.07.2011

Reilun kaupan kansainvälinen järjestö Fairtrade International on muuttanut Reilun kaupan standardit yksinkertaisimmiksi ja helpommin käyttöönotettaviksi. Standardien uudistaminen on osa globaalia strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Reilun kaupan järjestelmää ja syventää sen vaikutusta kehitysmaiden viljelijöiden elämään. Uudet standardit tulivat voimaan 1.7.2011.

”Uudet standardit tukevat viljelijöiden pyrkimystä hankkia elantonsa yhteisön ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla”, sanoo Andreas Kratz, Fairtrade Internationalin standardiyksikön johtaja. ”Niiden avulla viljelijöiden on helpompi saavuttaa omat kehitystavoitteensa.”

Viljelijöiden pyynnöstä Reilun kaupan standardit on muutettu helpommin mukautettaviksi eri maiden olosuhteisiin. Uudet standardit tukevat tuottajayhteisöiden kehitystä ja antavat yhteisöille enemmän päätösvaltaa oman kehityksensä suunnasta.

Uusien standardien tuottajille asettamat vaatimukset ovat jaettu perus- ja kehitysvaatimuksiin. Perusvaatimukset koostuvat Reilun kaupan järjestelmän pääperiaatteista ja tuottajien tulee täyttää kaikki nämä vaatimukset sovitussa ajassa. Kehitysvaatimuksissa päätösvaltaa siirretään enemmän viljelijöille itselleen. Heille annetaan vapaus päättää itse, mitkä kehitysvaatimukset ovat heille tärkeimpiä ja he keskittyvät valitsemiensa alueiden kehittämiseen. Kehitysvaatimusten tavoitteena on auttaa tuottajia vahvistamaan liiketoimintaansa ja investoimaan tuotantonsa kehittämiseen.

Uusien standardien myötä myös ympäristövaatimukset muuttuvat. Pienviljelijöiden kohdalla dokumenttien täyttämisvelvollisuutta vähennetään ja heille annetaan enemmän koulutusta muun muassa vesiensuojelussa, maaperänsuojelussa, ympäristöä säästävässä tuholaistorjunnassa sekä turvallisessa torjunta-aineiden käytössä. Suurtiloilla uudet ympäristövaatimukset kohdistuvat työntekijöiden terveyden suojeluun, etenkin torjunta-aineiden ja vaarallisten jätteiden aiheuttamien terveysriskien osalta. Jo aiemmin suurtiloja on velvoitettu vähentämään kemikaalien käyttöä, suojelemaan maaperää ja vesistöä ja huolehtimaan asianmukaisesti jätehuollosta.

Uudet standardit koskevat pienviljelijäyhteisöjä ja sopimusviljelijöitä. Standardiuudistukset eivät muuta suurtilojen palkattua työvoimaa sääteleviä kriteerejä muutoin kuin uudistettujen ympäristökriteereiden kohdalla. Suurtiloja koskeville standardeille on myöhemmin tulossa oma uudistusprosessinsa.