Reilun kaupan standardi laajenee vaatteen koko tuotantoketjuun

Reilun kaupan standardi laajenee vaatteen koko tuotantoketjuun

22.09.2016


Reilun kaupan merkin voivat tästä vuodesta lähtien saada tekstiilit, joissa koko tuotankoketju täyttää reilun kaupan periaatteet. Muuan muassa saksalaiset 3Freunde, Shirt for Life ja Melawear aikovat valmistaa tekstiilejä reilun kaupan kriteerien mukaisesti.

Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) suhtautuu reilun kaupan tekstiilistandardiin varautuneen optimistisesti.

Eettisten sertifikaattien tarkoitus on tukea muutosta vastuullisempiin tuotantoketjuihin, ja parhaimmassa tapauksessa ne voivat nostaa viljelijöitä ja työntekijöitä köyhyydestä, kun näille maksetaan tekemästään työstä oikeudenmukainen korvaus. Sertifikaatit voivat toimia esimerkkeinä tavoiteltavista parannusaskelista, sillä niiden saamiseksi tuottajan on täytettävä tarkkaan määrättyjä kriteerejä. Tämä lisää tietoisuutta niin yritysten kuin  kuluttajienkin keskuudessa sekä asettaa painetta tuotanto-olojen parannuksiin, mikäli tuottajat ja kuluttajat suosivat eettisesti valmistettuja tekstiilejä johdonmukaisesti.

Toisaalta sertifikaatit voivat olla ylhäältä alaspäin -menetelmiä, jotka eivät lisää aitoa, pitkäjänteistä yhteistyötä ja dialogia tehtaiden ja brändiyritysten kesken. Kansainvälinen Puhtaat vaatteet –kampanja, jota Eetti Suomessa edustaa, on kritisoinut uutta reilun kaupan tekstiilistandardia. Sertifikaatit saattavat ylläpitää olemassaolevia rakenteita, joissa tehtaita valvotaan ja tarkastetaan yksipuolisesti kiinnittämättä huomiota brändiyrityksen omiin ostokäytäntöihin tai epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaviin kaupan rakenteisiin. Dialogi ja moninaisuuden ymmärtäminen paikallisella tasolla voisi johtaa muutokseen asenteissa myös pidemmällä aikavälillä ja siten luoda perustavanlaatuisia parannuksia alan käytännöissä.

Tuottajan ja kuluttajan roolit on myös tärkeää pitää mielessä eettisistä sertifikaateista keskusteltaessa.

Reilun kaupan standardin yksi haaste liittyy elämiseen riittäävään palkkaan. Elämiseen riittävän palkan toimeenpanoaika voi olla jopa kuusi vuotta, mikä on hyvin pitkä. Tästä muutoksesta vastuu on tekstiilin tuottavalla tehtaalla, ei tuotteen tilanneella brändillä. Kansainvälinen Puhtaat vaatteet –kampanja on ilmaissut pelkonsa siitä, etteivät tekstiilien tuottajat sitoudu muutoksen, vaikka Reilu kauppa on asettamassa aluekohtaisia kriteereitä myös siirtymälle riittävään palkkaan. Reilu kauppa on sanonut tarjoavansa koulutusta ja konsultaatioapua tehtaille ja tuotantolaitoksille saadakseen aikaan muutosta yrityskulttuurissa. Eetin mielestä on kuitenkin tärkeää , että siirtymäaikana, jolloin elämiseen riittävää palkkaa ei vielä makseta, merkin ohessa on teksti, josta kerrotaan tästä. Tällä vältetään kuluttajan johtaminen harhaan.

Eettisen kaupan puolesta ry. näkee, että sertifikaatti kuin sertifikaatti siirtää turhaan vastuun eettisestä tuotannosta yrityksiltä ja valtioilta yksittäisille kuluttajille. Vaikka Reilun kaupan merkki lisää vaikutusmahdollisuuksia ja tietoa ostamistamme tuotteista, loppujen lopuksi vastuullisen tuotannon ei kuitenkaan pitäisi riippua kuluttajan aktiviisuudesta. Tällä hetkellä kuluttajan mahdollisuudet saada tarkkaa tietoa ostamansa vaatteen tuotanto-oloista ovat rajoitettuja ja vaativat häneltä vaivannäköä. Reilu kauppa tarjoaa tietoa esimerkiksi verkkosivuillaan. Todellinen muutos saavutetaan valtioiden, yritysten ja ammattiliittojen yhteistyöllä.

Mielestämme sertifikaatit ulkoistavat vastuuta kuluttajalle. Kuluttajan ei pitäisi hyllyn edessä edes pystyä valitsemaan reilun ja epäreilun tuotteen väliltä. Kaupankäynnin reiluus ei kuitenkaan toteudu ilman kuluttaja- ja kansalaispainetta ja juuri tätä painetta sertifikaatit, kuten Reilu kauppa, voivat asettaa.

Linkkejä:

Reilun kaupan uutinen aiheesta

Kansainvälisen Puhtaat vaattet -kampanjan kritiikki

Puhtaat vaatteet kommentoi elämiseen riittävää palkkaa

Reilu kauppa vastaa kritiikkiin