Reilun kaupan puulle kriteerit

04.08.2010

Tämänhetkiset kriteerit koskevat vain Reilun kaupan ja FSC:n pilotointihankkeessa mukana olevia tuottajia.

 

Seuraavaksi Reilusta kaupasta pääsevät hyötymään kehitysmaiden pienimuotoiset puuntuottajayhteisöt, sillä kriteerit Reilun kaupan puulle ovat valmistuneet. Tämänhetkiset kriteerit ovat voimassa kesään 2011 asti ja koskevat vain Reilun kaupan ja FSC:n pilotointihankkeessa mukana olevia tuottajia.

 

Hanke on Reilun kaupan sertifiointijärjestelmän ja FSC:n (Forest Stewardship Council eli Hyvän metsänhoidon neuvosto) yhteinen. Se kestää lokakuuhun 2010 asti, jonka jälkeen Reilun kaupan puun kriteereitä kehitetään edelleen.

 

Voidakseen saada Reilun kaupan sertifioinnin puun on oltava FSC-sertifioitua. Reilun kaupan kriteerit täydentävät FSC:n kestävän metsänhoidon kriteereitä ja niiden tarkoitus on parantaa puuntuottajien toimeentuloa ja elinoloja.

 

Reilun kaupan puuta tuotetaan kehitysmaissa. Tuotannon on oltava pienimuotoista eli suurten metsäyhtiöiden puuta ei Reilu kauppa -sertifioida. Sertifioidut tuottajat voivat olla yrityksiä, puuntuottajien osuuskuntia, alkuperäiskansojen yhteisöitä tai muita organisaatioita. Ainakin osan puusta on oltava pientuottajien tuottamaa. Puutuotteita voivat esimerkiksi olla hirret, vaneri, lankut ja huonekalut.

 

Reilun kaupan puun kriteereihin kuuluvat muun muassa turvalliset työskentelyolot, lapsityövoiman hyväksikäyttökielto sekä tuottajan mahdollisuus ennakkorahoitukseen ja tuotantokustannukset kattavaan hintaan. Lisäksi puusta maksetaan erillistä Reilun kaupan lisää, joka käytetään yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, esimerkiksi koulutukseen, tuotannon kehittämiseen ja terveydenhuoltoon.