Reilun kaupan pelisäännöillä kaivettu kulta tuo uutta toivoa kaivostyöläisille

Reilun kaupan pelisäännöillä kaivettu kulta tuo uutta toivoa kaivostyöläisille

17.02.2011

Kultaa

(16.2.2011, Reilun kaupan edistämisyhdistys) Reilun kaupan pelisäännöillä kaivettu kulta lanseerattiin
Isossa-Britanniassa ystävänpäivänä 14.2. Reilun kaupan pelisäännöillä
kaivetusta kullasta tehtyjä koruja ottavat ensimmäisenä myyntiin
kaksikymmentä brittiläistä ja yksi kanadalainen yritys. Kulta on Reilun
kaupan ja Alliance for Responsible Miningin -järjestön (ARM) yhteinen
tuote, joka lupaa reilut työehdot kaivostyöläisille.

Rajusti nouseva maailmanmarkkinahinta houkuttelee satojatuhansia
työntekijöitä kulllankaivuuseen, joka on yksi maailman vaarallisimmista
teollisuudenaloista. Suuri osa kullankaivajista ei kuitenkaan hyödy
2000-luvun ”kultakuumeesta”, koska kehitysmaiden kaivostyöläiset ovat
heikossa asemassa kullan globaalissa tuotantoketjussa.

Maailmassa noin 15 miljoonaa ihmistä harjoittaa pienimuotoista
kultakaivostoimintaa. Moni heistä vaarantaa työssään terveytensä – jopa
henkensä. Myös kullan käsittelyssä päivittäin käytettävät myrkylliset
kemikaalit, kuten elohopea, syanidi ja typpihappo, aiheuttavat vakavia
terveysriskejä. Lisäksi moni kullankaivaja joutuu häikäilemättömien
välikäsien uhriksi myydessään kultaa eteenpäin.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan pienkaivostoiminnan
harjoittajien keskuudessa tapahtuu kuusi kertaa enemmän onnettomuuksia
kuin laajamittaisessa toiminnassa. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä,
että pienimuotoisessa kaivostoiminnassa on maailmanlaajuisesti enemmän
työntekijöitä ja siitä, että pienemmissä kaivoksissa työolosuhteet ovat
usein huonommat. Fairtrade Foundationin ja Alliance for Responsible
Miningin uudessa raportissa kerrotaan yksityiskohtaisesti pienimuotoista kullankaivuuta harjoittavien työntekijöiden työolosuhteista.

Ison-Britannian Fairtrade Foundationin toiminnanjohtajan Harriet Lambin
mukaan kultatuotannon todellisuus on täysin ristiriidassa kuluttajien
mielikuvan kanssa.

”Kuluttajat välittävät kaivostyöntekijöiden työolosuhteista. Tästä
syystä Reilun kaupan pelisäännöillä kaivetulla kullalla voi vastata
epäreilun tuotannon ongelmiin, parantaa työolosuhteita ja ympäristön
tilaa. Lisäksi Reilun kaupan pelisäännöillä kaivettu kulta tuo kestäviä
taloudellisia hyötyjä köyhiin yhteisöihin.”

Reilun kaupan pelisäännöillä kaivetun kullan järjestelmä tarkoittaa,
että kaivostyöläiset noudattavat Fairtrade Internationalin ja Alliance
for Responsible Miningin maaliskuussa 2010 julkaisemia standardeja.
Standardit edellyttävät, että kulta tuotetaan tuottajille ja
ympäristölle turvallisella tavalla. Vastineeksi standardien
noudattamisesta kaivostyöläiset saavat kullasta Reilun kaupan
takuuhinnan ja Reilun kaupan lisän, jonka he voivat sijoittaa yhteisöön
ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää Reilun kaupan pelisäännöillä kaivetusta kullasta ja Fairtrade Internationalin kultastandardeista