Raportti: Intian nahkatehtailla pitkiä päiviä nälkäpalkalla

Raportti: Intian nahkatehtailla pitkiä päiviä nälkäpalkalla

22.12.2017

Uudesta raportista käy ilmi, että Intian nahkatehtaat saastuttavat ympäristöä ja sairastuttavat työntekijöitä. Nahkaa ja nahasta tehtyjä tuotteita päätyy myös Euroopan markkinoille. Raportin on julkaissut Change your shoes -kampanja.

Nahkatuotteissa, kuten kengissä ja laukuissa käytettävä nahka täytyy käsitellä, jotta siitä saadaan kulutustuotteissa kestävää. Tätä käsittelyä kutsutaan parkitsemiseksi. Intiassa on 2000 parkitsimoa ja nahka-alalla työskentelee yhteensä 2,5 miljoonaa ihmistä.

Pieniä palkkoja ja vaarallisia työoloja

Osa raportissa haastatelluista työntekijöistä teki jopa 14 tuntisia työpäiviä ja useimmilla ei ollut vakituista työpaikkaa. Palkat olivat erittäin alhaisia, noin 100 euroa kuussa, eikä työntekijöillä ollut vakuutuksia. Asia Floor Wage-verkoston mukaan elämiseen riittävä palkka Intiassa olisi 310 euroa.

Myrkyllisten kemikaalien ja vaarallisten koneiden käyttö ilman riittävää asianmukaista koulutusta tai suojavarusteita aiheuttavat työntekijöille vakavia terveys- ja turvallisuusuhkia. Kukaan raportissa haastatelluista työntekijöistä ei ollut saanut virallista turvallisuuskoulutusta kemikaalien ja koneiden käyttöön liittyen.

Työntekijät kärsivät kertomustensa mukaan nuhakuumeista, lihas-ja nivelkivuista, hengitysteiden ongelmista, silmien ärsytyksestä sekä iho-ongelmista. Raporttia varten haastateltiin 37:ää työntekijää Intian parkitsimoissa.

Saastunut ympäristö

Parkitsemisella saattaa myös olla vakavia ympäristövaikutuksia. Parkitsemiseen tarvitaan paljon vettä, joten useat parkitsimot sijaitsevat joen rannoilla. Huonosti käsitelty jätevesi saastuttaa pintavesiä ja väärin hävitetystä jätteestä liukenee myrkkyjä maahan ja pintavesiin.

Näillä pintavesillä kastellaan lähialueiden peltoja, jotka myöskin saastuvat kemikaaleista ja aiheuttavat paitsi terveysongelmia viljelijöille ja heidän perheilleen, vaikuttavat myös peltojen tuottavuuteen ja tätä kautta viljelijöiden toimeentuloon. Vakavasti saastuneilla alueilla sadot ovat vähentyneet vuosien mittaan jopa 25-40 prosenttisesti.

Tonnin raaka-vuodan käsittelyyn menee noin 500 kiloa kemikaaleja ja 40 000-45 000 litraa vettä. Arvioiden mukaan Intiassa syntyy 50 miljoonaa kiloa kiinteää jätettä kromi-parkitun nahan tuotannosta joka vuosi.

Nahkatehtaiden valvonta olematonta

–Kenkien ja vaatteiden tuotantoketjussa pahimmat ihmisoikeusloukkaukset ovat usein nimenomaan raaka-aineiden tuotannossa. Tämän takia on erityisen huolestuttavaa, että vain erittäin harva suomalaisyritys valvoo raaka-aineiden, kuten nahantuotannon ihmisoikeusvaikutuksia, sanoo Eetin kampanjakoordinaattori Anna Härri.

Raportin mukaan nahkatuotteita teettävien yritysten tulisikin varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan koko ketjussa ja avoimesti kertoa mistä niiden käyttämä nahka tai muut raaka-aineet tulevat.

Selvityksen julkaisee Eettisen kaupan puolesta ry, osana kansainvälistä Change your shoes -hanketta. Euroopan unioni tukee Change your shoes -hanketta. Hankkeen julkaisut ovat yksinomaan Eettisen kaupan puolesta ry:n vastuulla, eikä niiden voida katsoa edustavan Euroopan unionin mielipiteitä

Lue koko raportti: Watch Your Step! A Study on the Social and Environmental Impacts of Tanneries in Uttar Pradesh and Tamil Nadu, India

Lyhennelmä Watch Your Step -raportista suomeksi

Watch Your Step factsheet in English