Maailmankaupalle uudet säännöt Buenos Airesissa?

Maailmankaupalle uudet säännöt Buenos Airesissa?

11.12.2017

Vaikka usko Maailman kauppajärjestö WTO:n vaikuttavuuteen on heikentynyt sitä
myötä, kun vuonna 2001 käynnistetty Dohan kauppaneuvottelukierros
(Doha Development round) on venynyt, Donald Trumpin hallituksen
väkevä WTO-kritiikki on osaltaan auttanut palauttamaan tahdon saada
aikaan monenvälisiä sopimuksia.

Odotukset Buenos Airesissa Argentiinassa 10.–13.12.2017 järjestettävälle WTO:n 11.
ministerikokoukselle eivät kuitenkaan ole korkealla.

– Toiveissa on, että ministerikokouksessa löydettäisiin yhteisymmärrys Dohan auki
olevista aiheista, kuten kehitysmaille tärkeistä maataloustuista.
Tällä hetkellä EU ja muut länsimaat näyttäisivät kuitenkin priorisoivan
ihan muita aiheita, kuten sähköistä kaupankäyntiä ja siihen
liittyviä sääntöjä. Kokouksen kiinnostavimmat ja maailman
köyhimmille merkittävimmät päätökset tehdään kalastustuista,
maatalouden kansallisista tuista ja elintarvikkeiden
varastoinnista ruokaturvan tarpeisiin, kertoo Buenos Airesissa
neuvotteluja seuraava Eettisen kaupan puolesta ry:n Maija Lumme.

WTO:n päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia maailman köyhimmille ihmisille.
Esimerkiksi elintarvikkeiden varastointi on ollut kiistanalainen kysymys WTO:ssa, sillä joillekin kehitysmaille se on tärkeä osa kansallista ruokaturvaa, kun taas EU ja muut länsimaat näkevät, että se saattaa vääristää markkinoita.

Balin neuvotteluissa 2013 sovittiin ”rauhan pykälästä”, joka antoi Intian
ruokaturvaohjelmalle neljän vuoden jatkoajan. Nyt asialle toivotaan
pysyvää ratkaisua. Intian väestöstä 14,5 % eli noin 190 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat sadonmenetykset ovat ajaneet lähes 60 000 intialaista maanviljelijää itsemurhaan.

– Ruokaturvaohjelman kieltäminen markkinoiden vääristymiseen vedoten
olisi tuhoisaa. Silti rikkaat maat ovat esittämässä
ruokaturvaohjelmia ylläpitäville maille vaatimuksia, jotka voivat
vaikeuttaa ohjelmien toteuttamista ja siten vaarantaa maiden jo
ennestään heikkoa ruokaturvaa, Lumme kuvailee.

Ministerikokouksen sunnuntaisissa avajaispuheenvuoroissa puhuttiin kaupan yhteisten
sääntöjen merkityksen lisäksi avoimesta dialogista, kestävästä kehityksestä ja reilusta kaupasta. Toiveet WTO-järjestelmän kehittämisestä ja tukemisesta oli selvästi suunnattu
Yhdysvalloille, jonka kauppaedustajan Robert Lighthizerin on ilmoitettu lähtevän kokouksesta tiistaina, päivää ennen kokouksen päättymistä.

– Avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämisen sijaan WTO on antanut kokousta
isännöivän Argentiinan rajoittaa järjestöjen osallistumismahdollisuuksia rajusti. Kokouksen alla mustalle listalle joutui yli 60 järjestöjen ja median edustajaa, joista suurimmalle
osalle osallistumisoikeus palautettiin vasta kansalaisyhteiskunnan ja
muiden valtioiden painostuksen alla, Lumme sanoo.

Maijan kokouskuulumisia Twitterissä ja Instagramissa: #maijawtossa

Lisätietoja:

Maija
Lumme
Eettisen kaupan puolesta ry
044 0250412
maija.lumme(at)eetti.fi

Argentiina estää järjestöjen pääsyn
WTO-kokoukseen – suomalaisjärjestö joukossa (Kepa 5.12.2017)

Maailman kauppajärjestö heräsi
henkiin (Eetti 17.12.2013)