Lidl läpinäkyväksi

Lidl läpinäkyväksi

03.12.2015


Finnwatch ja Eetti käynnisivät yhteisen valokuvakampanjan, joka kannustaa Lidliä lisäämään toimintansa avoimuutta ja vastuullisuutta. Kampanjan tavoitteena on kerätä Lidlin pääkonttoriin Saksaan toimitettavaan valokuvavetoomukseen kuva kaikista Suomen 147 Lidl-myymälästä.

– Lidl on ainoa Suomessa toimiva valtakunnallinen päivittäistavarakaupan ketju, joka ei anna tietoja alihankintaketjustaan. Haluamme kertoa Lidlin pääkonttorille, että salakähmäisyys ei sovi Suomeen, sanoo Finnwatchin toiminnanjohta Sonja Vartiala.

– Samaan aikaan kun muiden avoimesti toimineiden kaupan alan yritysten alihankintaketjuista on löytynyt vakaviakin ongelmia, Lidl on onnistunut salailun avulla väistämään julkisuuden valokeilan, toteaa Eetin toiminnanjohtaja Anna Ylä-Anttila.

Yritystoiminnan vastuullisuutta tutkiva Finnwatch on pyytänyt Lidliltä alihankkijatietoja jo vuosia – tuloksetta. Tietojen pimittämisestä arvosteltu Lidl on vedonnut kilpailullisiin syihin sekä omiin kansainvälisiin linjauksiinsa. 

Syksyllä 2015 ministeriöt, kansalaisjärjestöt, ammattiliitot ja kaupan edustajat laativat yhteisen näkemyksen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden toteuttamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa. Toisin kuin Kesko, S-ryhmä ja Tuko Logistics, Lidl ei liittynyt mukaan näkemyksen allekirjoittajiin.

– Lidl on yksi maailman suurimmista päivittäistavarakaupan ketjuista. Julkinen paine Suomessa on tärkeää, ja me voimme edistää muutosta koko kansainvälisessä ketjussa, Ylä-Anttila kannustaa.

Lidlin on aika muuttaa toimintaansa läpinäkyvämmäksi! Kerrotaan yhdessä kansainväliselle kauppajätille, että sen odotetaan toimivan Suomessa avoimesti ja yhteisiin vastuullisuustavoitteisiin sitoutuen.

Kampanjaan voi osallistua lähettämällä kuvan Lidl-myymälästä verkkosivulle http://finnwatch.tumblr.com tai postaamalla sen Twitteriin hashtagilla #lidlläpinäkyväksi.

Kampanja on osa kansainvälistä kaupan oman merkin tuotteiden vastuullisuuteen keskittyvää Supply Cha!nge -hanketta.