Köyhyys voidaan taittaa kauppapolitiikalla

Köyhyys voidaan taittaa kauppapolitiikalla

08.01.2016


Maailmankaupan valtasuhteet ja isojen toimijoiden etulyöntiasema puhuttivat Eetin 15-vuotisjuhlissa. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mukaan yritystoiminnan vastuullisuus pitäisi taata sitovalla lainsäädännöllä.

Köyhyyden poistaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat EU:n kauppa- ja kehityspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Silti EU:ssa ei aseteta sitovia säännöksiä eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat kehitysmaissa. Sen sijaan kauppaneuvotteluissa painotetaan muun muassa investointisuojaa, mikä vahvistaa suuryritysten asemaa.

Eetin 15-vuotisjuhlaseminaarissa pohdittiin miten EU voisi erityisesti kauppapolitiikkansa kautta toimia paremmin edistääkseen oikeudenmukaista maailmankauppaa ja siten köyhyyden poistamista ja työolojen parantamista kehitysmaissa.

Seminaarissa puhunut dosentti Teppo Eskelinen muistutti, että epäoikeudenmukaiset valtasuhteet ja epäreilu maailmantalouden työnjako niin kehitysmaiden ja länsimaiden sekä kehitysmaiden ja suuryritysten välillä pitää yllä köyhyyttä.

— Nykyinen kauppajärjestelmä ylläpitää alun perinkin epäreilua maailmantalouden työnjakoa pyrkimällä sääntöjen yhtenäistämiseen. Sääntöjen ollessa samat kaikille, suuret toimijat saavat etulyöntiaseman. Silti kauppapoliitiinen vaikuttaminen, joka pyrkisi lieventämään tätä epätasa-arvoa, on kadonnut monien järjestöjen asialistalta, sanoo Eskelinen.

Suuryritysten vallasta puhui myös Eetin kampanjakoordinaattori Anna Härri. Härri korosti, että vaatetuotannossa eurooppalaisilla suuryrityksillä on valta polkea hintoja ja jopa vaikuttaa maiden  työlainsäädäntöön. Esimerkiksi Bangladeshin viennistä 80 prosenttia tulee vaateteollisuudesta ja maan minimipalkka on vain viidennes elämiseen riittävästä palkasta. Härrin mukaan Bangladeshin hallituksella on paineita pitää minimipalkka alhaisena, sillä es pelkää yritysten pakenenvan maasta kustannusten noustessa.

— EU:n tulisi velvoittaa yritykset kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja maksamaan muun muassa elämiseen riittävää palkkaa, missä ikinä ne toimivatkin, sanoo Härri.

Seminaarin pienryhmäkeskusteluissa tuli selkeästi ilmi, että osallistujien mielestä ihmisoikeuksien toteutumisen tulisi olla EU:n ensisijaisia tavoitteita, eikä jäädä toiseksi talouspolitiittisille tavoitteille. Lisäksi EU:n kauppapoliittiseen päätöksentekoon kaivattiin avoimuutta.

Paneeliin osallistunut europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen korosti, että EU:lla on paljon työkaluja, jolla se voisi luoda oikeudenmukaisempaa maailmantaloutta. Pietikäisen mukaan EU:n tulisi muun muassa varmistaa kauppasopimuksilla ILO:n sopimusten noudattaminen ja vaatia tuotteisiin alkuperämerkintöjä.

—Bisnes kannattaa aina. Kysymys on vain siitä, millaisille toimijoille se on kannattavaa. Meidän päättäjien tehtävä on varmistaa, että vastuullisilla yrityksillä on mahdollisuus toimia ja kasvaa, sanoi Pietikäinen.

Eettisen kaupan puolesta ry:n 15-vuotisjuhlia vietettiin lauantaina 3.10. vanhassa tulitikkutehtaassa Stidilässä Sörnäisissä.

Tapahtumaa tuettiin Euroopan unionin tuella. Tapahtuman sisältö
on yksinomaan Eettisen kaupan puolesta ry:n vastuulla, eikä sitä voida missään
tilanteessa pitää Euroopan unionin asemaa kuvastavana. Tapahtuma oli osa Kehitysyhteistyön eurooppalaista teemavuotta.

 

Teksti: Anna Härri