Konfliktimineraalit valvontaan – Tärkeä askel EU:lta

Konfliktimineraalit valvontaan – Tärkeä askel EU:lta

13.02.2017

Tiettyjä raakamineraaleja Euroopan unionin alueelle tuovien yritysten on tulevaisuudessa todennettava, ja ulkopuolisen valvonnan avulla varmistettava, ettei tuotannolla rahoiteta aseellisia konflikteja ja ihmisoikeusrikkomuksia. Eilen, 22. marraskuuta 2016, Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen konfliktimineraalien kauppaa koskevasta lainsäädännöstä.

Päätös on merkittävä, sillä sen ansiosta Eurooppaan ns. 3TG mineraaleja (tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa) tuovat yritykset joutuvat varmistamaan hankintaketjunsa vastuullisuuden. Yritysten on kohtuullisin toimin arvioitava ja hallittava mineraalien toimitusketjuun liittyviä ihmisoikeusriskejä sekä raportoitava tämän huolellisuusvelvoitteen noudattamisesta.

Elektroniikkateollisuuteen liittyy valtavasti ongelmia, jotka alkavat raaka-aineista. Kansainvälinen luonnonvarojen kauppa rahoittaa ja ylläpitää raakoja, pitkittyneitä konflikteja eri puolilla maailmaa.

– Päätös konfliktimineraalien kauppaa koskevasta lainsäädännöstä on rohkaiseva osoitus siitä, että globaalin kaupan sääntöjä on mahdollista muuttaa kestävämmiksi. Ilman järjestöjen vuosia kestänyttä kampanjointia tätä lainsäädäntöä ei olisi koskaan syntynyt, toteaa Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattori Elina Mikola.

Paljon jäi sääntelyn ulkopuolelle

EU on maailman toiseksi suurin kännyköiden ja kannettavien tietokoneiden tuoja. EU:n alueelle tuotiin vuonna 2013 pelkästään kännyköiden sisällä 1 584 tonnia tinaa ja 151 tonnia kultaa. Keväällä 2015 Euroopan parlamentti ehdotti sitovaa sääntelyä, jossa valvonta olisi ulottunut myös konfliktimineraaleja sisältäviin komponentteihin ja laitteisiin.

– On valitettavaa, että kunnianhimoinen tavoite vesittyi viime metreillä ja jätti merkittäviä määriä mineraaleja sääntelyn ulkopuolelle. Toisaalta askel on tärkeä, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yrityksiltä edellytetään huolellisuusvelvoitteen noudattamista, painottaa toiminnanjohtaja Anna Ylä-Anttila Eettisen kaupan puolesta ry:stä.

Laki ei ulotu pieniä määriä tuoviin yrityksiin, minkä takia jopa miljoonien eurojen arvosta raakamineraaleja saattaa jäädä valvonnan ulkopuolelle.

Euroopan unioni on maailman suurin kaupan kävijä, joten sen asettamalla lainsäädännöllä on merkittävä vaikutus tuotannon vastuullisuuteen. Vapaaehtoinen yritysvastuu ei ole onnistunut poistamaan ihmisoikeusloukkauksia EU:hun tulevien tuotteiden hankintaketjuista. EU:n eilen ottama askel sitovaa yritysvastuusääntelyä kohti on tärkeä, mutta riittämätön.

Trade in conflict minerals: Presidency agreement with the European Parliament (Eurooppa-neuvosto, 22.11.2016)

EU: Conflict Minerals agreement reached as exemptions added (Tiedote, Global Witness, 22.10.2016)

Konfliktimineraalien kauppaa koskeva EU:n lainsäädäntöhanke (Järjestöjen avoin kirje Ministeri Toivakalle, 26.10.2015)