Komission vesitetty esitys maakohtaisesta raportoinnista

Komission vesitetty esitys maakohtaisesta raportoinnista

13.04.2016

Tax Avoidance
Euroopan komissio julkaisi tänään paljon odotetun esityksensä, jossa liikevaihdoltaan yli 750 miljoonan euron monikansallisia yrityksiä velvoitetaan raportoimaan liikevoittonsa ja maksetut verot maakohtaisesti EU-alueella sekä EU:n mustalla listalla olevissa veroparatiisessa.Esitys on nostattanut heti kritiikin ryöpyn, sillä sen ei uskota edistävän riittävästi läpinäkyvyyttä tai kitkevän aggressiivista verosuunnittelua.

Esityksestä ei voida puhua maakohtaisen raportoinnin velvoitteena, sillä se ei edellyttäisi yrityksiä raportoimaan toimiaan esimerkiksi Sveitsissä, Yhdysvalloissa tai muissa EU:n mustan listan ulkopuolisissa veroparatiisessa. Lisäksi esitys rajaa 85–90 % kaikista ylikansallisista yrityksistä ulkopuolelleen asettamalla raportointivelvoitteen ainoastaan kaikkein suurimmille yrityksille.

“Olemme pettyneitä komission ehdotukseen. Panama-paperit ovat jälleen osoittaneet, etta rikkaiden yksityishenkilöiden ja suuryritysten on liian helppoa vältellä veroja. EU-parlamentin ja jäsenmaiden on muutettava komission ehdotusta niin, etta raportointi kattaa kaikki maat. Ainoastaan aito maakohtainen raportointi antaa kattavan kuvan yritysten toiminnasta ja niiden maksamista veroista. Verovälttelyn suurimpiin häviäjiin kuuluvat kehittyvät taloudet ja raportointivelvoitteen tulisi koskea yritystoimintaa myös niissä”, kommentoi Eettisen kaupan puolesta ry:n vt toiminnanjohtaja Anna Ylä-Anttila.

Lue lisää Eurodadin tiedotteesta.