Kiinalaisten kulutuselektroniikkatehtaiden työoloissa sekä parannuksia että puutteita

Kiinalaisten kulutuselektroniikkatehtaiden työoloissa sekä parannuksia että puutteita

28.02.2011

FINNWATCHIN TIEDOTE 28.2.2011
Tutkimus: Kiinalaisten kulutuselektroniikkatehtaiden työoloissa sekä parannuksia että puutteita

Pelikonsoleita, älypuhelimia, mp3-soittimia ja niiden osia valmistavien kiinalaistehtaiden työolot ja palkat ovat kohentuneet hieman parin vuoden takaisesta tilanteesta. Työntekijöiden itsemurha-aallon takia julkisuudessa ollut Foxconn on nostanut työntekijöiden palkkoja eniten, mutta samalla yhtiö siirtää tuotantoaan matalamman palkkatason alueille.

Finnwatchin tuore tutkimus osoittaa, että Applelle, Microsoftille, Motorolalle, Philipsille ja Sonylle merkkituotteita valmistavien kiinalaisten elektroniikkatehtaiden palkat ja työolot ovat parantuneet. Parannuksista huolimatta tehtaiden työoloissa on edelleen myös vakavia puutteita.
Kun Finnwatch tutki muun muassa Xbox-pelikonsoleita ja iPhone-älypuhelimia valmistavia kiinalaistehtaita vuonna 2008, ongelmiksi osoittautuivat nälkäpalkat, jopa 120–180 tuntiin kuukaudessa nousevat ylityöt, työnhakijoille tehdyt hepatiitti B -testit sekä nuorimmillaan vain 16–vuotiaiden harjoittelijoiden käyttö sosiaaliturvamaksujen välttämiseksi. Työntekijöiden tekemistä virheistä sakotettiin palkanalennuksilla, ja työvoimaa vuokraavat yritykset saattoivat ottaa osan vuokratyöntekijöiden palkasta.

Kännyköiden valmistusta Kiinassa (kuva: Finnwatch).

Samat tehtaat tutkittiin vuoden 2010 jälkipuoliskolla uudestaan. Uuden tutkimuksen perusteella työntekijöiden palkat ovat nousseet 20–40 prosentilla, sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävän opiskelijatyövoiman käyttö on vähentynyt eikä työnhakijoille tehdä enää entiseen tapaan hepatiitti B -testejä. Myös työvoiman välittäjien perimiä maksuja valvotaan paremmin, ja rahasakot kurinpitotoimena on poistettu.
Kaikilla tutkituilla tehtailla teetetään kuitenkin edelleen laittoman suuria ylitöitä. Kiinan lain mukaan ylitöitä saa teettää 36 tuntia kuussa, mutta vain kaksi tehdasta noudatti edes elektroniikkateollisuuden oman toimintaohjeiston EICC:n suosittamaa 86 tunnin ylärajaa. Yötyövuoroja teetetään edelleen jopa kuukauden jaksoissa, ja osa työntekijöistä joutuu seisomaan 11 tuntia päivässä. Työntekijöiden mukaan heitä myös painostetaan tekemään ylitöitä, minkä työnantajat kuitenkin kiistävät.

Vaikka peruspalkat ovat nousseet kaikissa tehtaissa, alhainen lähtötaso ja korkea inflaatio tarkoittavat yhdessä sitä, etteivät työtenkijöiden palkat riitä edelleenkään elämiseen. Työntekijöiden itsemurha-aallon takia julkisuudessa ollut Foxconn on nostanut palkkoja eniten: yli puoli vuotta työskennelleet tienaavat Foxconnilla ilman ylitöitä noin 230 euroa kuussa, mikä on yli 50 prosenttia enemmän kuin saman alueen muissa tehtaissa. Samaan aikaan Foxconn on kuitenkin siirtämässä tuotantoa Shenzhenistä matalamman palkkatason maakuntiin. Yhtiö pyrkii ehkäisemään itsemurhia myös vähentämällä ylitöitä ja asentamalla asuntoloiden parvekkeille turvaverkkoja.

Foxconnin turvaverkko itsemurhien ehkäisemiseksi.
Foxconnin asuntoloiden parvekkeiden alle on viritetty turvaverkko itsemurhien ehkäisemiseksi (kuva: Finnwatch).

Tutkittujen tehtaiden ammattiyhdistystoiminta on heikoissa kantimissa. Työntekijöiden mielestä tehtailla toimiva ammattiyhdistys ajaa työnantajan etuja, ja työntekijät myös tuntevat ammattiyhdistystoimintaa huonosti. Ay-liike on Kiinassa valtion ohjauksessa, eikä työntekijöillä ole mahdollisuutta valita omia edustajia ammattiyhdistyksiin tai neuvotella työehdoista.

Finnwatch toteutti tutkimuksen yhteistyössä hongkongilaisen Sacom-järjestön kanssa. Sacom haastatteli tutkimusta varten yli sataa tehdastyöläistä Guangdongin maakunnassa. He työskentelivät neljässä tehtaassa, jotka kuuluvat maailman suurimmille elektroniikan sopimusvalmistajille Foxconnille, Flextronicsille ja Celesticalle. Tulokset annettiin myös tutkittujen tehtaiden ja niiden asiakasyritysten arvioitavaksi. Vain Apple ei vastannut Finnwatchille. Muun muassa Foxconnia käyttävä Nokia ilmoitti, ettei sen tuotteita valmisteta tutkimuksessa kartoitetuilla tehtailla.

Finnwatchin tutkija Päivi Pöyhönen kannustaa yrityksiä jatkamaan työolojen parantamista. Hän myös rohkaisee kuluttajia ja kansalaisjärjestöjä vaatimaan yrityksiltä asiallisia työoloja. “Kulutuselektroniikkaa valmistavat tehtaat ja niiden asiakasyritykset ovat olleet intensiivisen kampanjoinnin kohteena vuoden 2008 tutkimuksemme jälkeen. Nyt julkaistavan seurantatutkimuksen löytämät parannukset osoittavat, että kampanjoinnilla on ollut myös vaikutusta”, sanoo Pöyhönen.

Game Console and Music Player Production in China on kuudes raportti, jonka Finnwatch on tehnyt EU-rahoitteisen makeITfair-tiedotushankkeen jäsenenä.
Lataa raportti >>

Toimituksille tiedoksi:
Finnwatchin lehdistösivulla on toimitusten käyttöön kuva Foxconnin asuntoloiden parvekkeille kiinnitetyistä turvaverkoista.

Lisätietoja
Tutkija Päivi Pöyhönen, Finnwatch, puh. 040 4109710, paivi.poyhonen [at] finnwatch.org
Toiminnanjohtaja Janne Sivonen, Finnwatch, puh. 044 3569 369, [at] finnwatch.org

Finnwatch tutkii ja tarkkailee suomalaisten ja Suomeen sidoksissa olevien yritysten toiminnan vaikutuksia kehitysmaissa. Järjestön taustalla on joukko suomalaisia kehitys-, ay- ja ympäristöjärjestöjä.