Kansalaisjärjestöt: Applea tullaan seuraamaan tarkasti

15.02.2012

Applen liittyminen Fair Labor Associationin (FLA) jäseneksi on askel oikeaan suuntaan, mutta vielä on liian aikaista juhlia, muistuttaa Eettisen kaupan puolesta (Eetti) ry:n toiminnanjohtaja, Johanna Nuorteva.  Eettisen kaupan puolesta ry kuuluu kansainväliseen MakeITfair-kampanjaverkostoon, joka on jo vuosia vaatinut Applea parantamaan työoloja alihankkioidensa tehtaissa.

Monet kampanjaverkoston järjestöt pohtivatkin nyt, aloittaako Apple näennäisen maineensa puhdistamisen vai onko tavoitteena todellinen toiminnan muutos. MakeITfair-verkosto tulee edelleen tarkkaan seuraamaan Applen toimintaa, ja kehottaa myös kuluttajia jatkamaan paineen luomista, jotta Foxconnin ja muiden tehtaiden työntekijöiden olot todella paranevat.

Eettisen kaupan puolesta ry muistuttaa, että Fair Labor Association on vain yksi monesta oikeudenmukaisia työoloja edistävistä aloitteista, eikä sen vaatimukset jäsenyrityksilleen yksinään riitä hyvien tuotantotapojen takaamiseksi.  FLA jättää paljon liikkumavaraa mm. palkkauksen suhteen, eikä sen hallituksessa ole ammattiliittojen edustajia.

– Käytännössä FLA:n jäsenyys tuskin johtaa siihen, että Applelle syntyisi painetta esimerkiksi palkkojen nostamiseksi peruselinkustannukset kattavalle tasolle, Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtaja Johanna Nuorteva sanoo.

MakeITfair-kampanja toistaa vaatimuksensa siitä, että Applen on maksettava tuottajilleen oikeudenmukainen hinta. Tuotantoaikojen on oltava kohtuullisia, jotta jatkuvista pakollisista ylitöistä voisi luopua ja työntekijöille olisi mahdollista maksaa elinkustannukset kattavaa palkkaa. 

Myös tuotantoketjun läpinäkyvyyteen tarvitaan vielä merkittävää parannusta. Nyt liittyessään FLA:n jäseneksi, Apple on julkistanut alihankkijoidensa nimet. Mitään muuta tietoa tuotantoketjusta ei kuitenkaan ole saatavilla.

– Applen tulee ottaa selvää, minkälaisissa oloissa sen alihankkijoilla työtenkijät työskentelevät ja minkälaista palkkaa heille maksetaan.  Yrityksen on kannettava vastuuta, sitä ei voi siirtä muille, Nuorteva muistuttaa.

Apple on ollut paljon julkisuudessa muun muassa suurimman alihankkijansa, kiinalaisen Foxconnin kautta. Foxconnin tehtaassa työntekijöille maksetaan elinkustannuksiin nähden riittämätöntä palkkaa, pakotetaan pitkien päivien lisäksi ylitöihin ja julkisuuteen nousi myös vuoden 2011 työntekijöiden itsemurha-aallot.

Kansalaisjärjestöt ja kansainvälinen makeITfair -kampanja ovat vuoden 2011 ajan kohdistaneet kampanjointia ja Appleen. Paine näyttääkin tuottavan tulosta. Eettisen kaupan puolesta ry ja koko MakeITfair-verkosto toivoo, että FLA ja Apple ovat jatkossa aktiivisesti yhteydessä sekä kansainvälisiin järjestöihin että työntekijöihin ja heidän edustajiinsa, jotta tarvittavat muutokset tuotantoketjussa saataisiin aikaiseksi.

Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) on kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista.

 

Lisätietoja:

Johanna Nuorteva, toiminnanjohtaja

Eettisen kaupan puolesta ry / Eettisesti epäkunnossa makeITfair -kampanja

johanna eetti.fi, puh. 050 349 5230