Kampanja herätti keskustelua IT-hankintojen eettisyydestä Suomessa

Kampanja herätti keskustelua IT-hankintojen eettisyydestä Suomessa

12.01.2011

 

LEHDISTÖTIEDOTE 24.11.2010

Reilun kaupan puolesta Repu ry

Eettisesti epäkunnossa -kampanja 2010 aloitti keskustelun julkisten IT-hankintojen eettisyydestä Suomessa. Kampanja keskittyi suomalaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin, joita kannustettiin kysymään tietokoneyhtiöiltä, miten niiden tuotantoprosessissa toteutuvat kansainvälisen työjärjestön ILO:n keskeiset sopimukset. Kampanjajärjestöt haluavat, että julkiset IT-hankkijat kuten yliopistot ottavat kilpailutuksissa huomioon sosiaaliset näkökohdat ympäristökriteerien ohella. Tietokoneteollisuuden puhtaan ja nykyaikaisen imagon taakse kätkeytyy ennätysmäärä työoikeuksien loukkauksia suurissa valmistusmaissa kuten Kiinassa ja Filippiineillä, joissa elämiseen riittämättömät palkat, ylipitkät työpäivät ja ay-oikeuksien polkeminen ovat arkipäivää.

Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy hoitaa tietokoneiden puitesopimusten kilpailutuksia valtionhallinnolle, joita myös yliopistot voivat hyödyntää. Hansel Oy antoi huhtikuussa tietokoneyhtiöille signaalin siitä, että julkisissa hankinnoissa aletaan painottaa myös eettisyyttä. Helsingin yliopisto kysyi tietokoneiden tuotanto-oloista toimittajiltaan HP:lta ja Delliltä. Aihe on ollut esillä myös kaikkien yliopistojen IT-johtajien kokouksessa lokakuussa. Hansel Oy:n mukaan vain kaksi isoa merkkiyhtiötä jätti vastaamatta sen vapaaehtoiseen ILO:n perussopimuksia koskevaan selvityspyyntöön. Muut vastasivat kohtiin joko suoraan kyllä tai antoivat selvityksen. Kaksi puuttuvaakin selvitystä toimitettiin tällä viikolla asiasta uudelleen tiedusteltaessa. Helsingin yliopiston mukaan toinen merkkiyhtiön suomalaisedustaja vakuutti merkin eettisyyttä ja toinen lupasi selvittää asiaa emoyhtiön kanssa. IT-johtajien kokouksessa pidettiin riskinä sosiaalisia kriteereitä, joita ei pystytä markkinaoikeudessa todentamaan. HY:n tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo toivookin tietokoneille puolueetonta reilun kaupan sertifiointia. Kuitenkin esimerkiksi Tukholman lääni vaatii jo IT-toimittajiaan allekirjoittamaan sitovan sopimuksen eettisen ohjeistonsa noudattamisesta. Tätä valvotaan toimittajakyselyin ja mahdollisilla tehdastarkastuksilla.

Kampanjan päätöksenä Reilun kaupan puolesta Repu luovutti vuoden 2010 aikana keräämänsä lähes 1200 kampanjakorttia yliopistoille ja korkeakouluille tiistaina 23.11. Kampanja on ollut esillä useissa tapahtumissa kuten DigiExpo-elektroniikkamessuilla. Lisäksi kampanja on suomentanut kestäviin tietokonehankintoihin suuntaviivoja antavan Hanki IT reilusti -oppaan ja postittanut sitä noin 700 kappaletta ympäri Suomea suurimmille julkisille IT-hankkijoille. Kampanja painottaa, että julkinen sektori on suuri ostaja ja voi vaikuttaa IT-yhtiöihin, jotta ne parantaisivat laitteidensa tekijöiden työoloja maailmanlaajuisesti. Reilun kaupan puolesta Repu ja muut kampanjajärjestöt jatkavat reiluista IT-hankinnoista käytävää keskustelua ja tiedon jakamista.

Kampanjan taustalla ovat Reilun kaupan puolesta Repu, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuus-keskus SASK, Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker ja Luonto-Liitto. Suomalaisjärjestöjen kampanja on osa EU-rahoitteista makeITfair-hanketta, joka tutkii ja tiedottaa kulutuselektroniikan eettisyydestä. Hankkeen tiedontuottajana Suomessa toimii Finnwatch. Viime vuonna kampanja lähestyi Nokiaa vetoomuksella, johon kerättiin yli 6 600 nimeä eettisempien kännyköiden puolesta.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Heta Niemi, Reilun kaupan puolesta Repu ry, heta(at)repu.fi, puh. 050-3495230, www.repu.fi, www.makeitfair.fi.

Kuvassa vasemmalta oikealle: lakimies Liisa Lehtomäki (Hansel Oy), tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo (Helsingin yliopisto), kilpailuttamiskonsultti Janne Liljavuori (Hansel Oy), asiakkuuspäällikkö Ani-Jatta Immonen (Aalto-yliopiston tietohallinto) ja toiminnanjohtaja Heta Niemi (Reilun kaupan puolesta Repu ry).