Kahvin Reilun kaupan lisää ja takuuhintaa nostetaan

Kahvin Reilun kaupan lisää ja takuuhintaa nostetaan

22.03.2011

Reilun kaupan edistämisyhdistys

Kuva: Raisa-Kyllikki Karjalainen / Reilun kaupan edistämisyhdistys

Kahvituottaja Valeria Ochoa Nicaraguassa. Kuva: Raisa-Kyllikki Karjalainen / Reilun kaupan edistämisyhdistys

Reilun kaupan kahvista viljelijöille maksettava takuuhinta ja Reilun
kaupan lisä nousevat. Kahvin maailmanmarkkinahinta on viime kuukausina
noussut rajusti ja se on nyt korkeimmillaan neljääntoista vuoteen.
Huhtikuun ensimmäisen päivän jälkeen tehtävissä sopimuksissa Reilun
kaupan kahvin takuuhinta nousee 15 dollarisentillä, eli uudeksi
takuuhinnaksi tulee 1,40 dollaria paunalta. Reilun kaupan lisää
puolestaan nostetaan 10:stä 20 senttiin paunalta. Reilun kaupan lisästä 5
senttiä varataan tuottavuutta ja laatua parantaviin hankkeisiin.

Kahvin hinnan jyrkän nousun syynä ovat olleet muun muassa sijoittajien
keinottelu kahvimarkkinoilla ja pienet sadot. Korkeampi markkinahinta on
eduksi yksittäisille kahvinviljelijöille, mutta monet tuottajat ovat
nyt huonommassa asemassa kuin aiemmin. Sääilmiöt, kuten tavallista
rankemmat sateet ja pitkät kuivat kaudet ovat tuhonneet satoa. Vaikka
kahvin kilohinta onkin nyt korkeampi kuin edellisvuosina, monilla
viljelijöillä on vähemmän kahvia myytävänä, joten vuositulot jäävät
aiempaa pienemmiksi.

Viljelijöiden tilannetta hankaloittavat myös tuotantokulujen kasvu muun
muassa öljyn ja lannoitteiden hinnan nousun myötä. Monilla viljelijöillä
ei myöskään ole varaa tehdä tarvittavia sijoituksia seuraavaa satoa
varten, vaikka kahvipuun tuotantosykli sitä vaatisikin. Etenkin
luomukahvin tuotanto kärsii, sillä se vaatii suuremman investoinnin kuin
tavallinen kahvi. Luomukahvista maksettava erillinen luomulisä nousee
20 sentistä 30 senttiin per pauna.

Korkeampi takuuhinta ja Reilun kaupan lisä auttavat viljelijäyhteisöjä
kohtaamaan maailmanmarkkinoilla tapahtuvat heilahtelut ja tekemään
tarvittavat sijoitukset seuraavaa satoa varten.

Reilun kaupan takuuhinta on alin hinta, jonka viljelijät voivat saada
Reilun kaupan kahvista. Viljelijät neuvottelevat myyntihinnan
markkinoiden hintatason mukaisesti, kun markkinahinta on Reilun kaupan
takuuhintaa korkeammalla. Takuuhinta toimii turvaverkkona markkinahinnan
äkillisen romahtamisen varalta. Reilun kaupan lisä on erillinen summa,
joka käytetään tuotannon kehittämiseen ja koko yhteisöä hyödyntäviin
projekteihin, esimerkiksi terveysaseman tai koulun toimintaan.

Korkeamman Reilun kaupan lisän ja takuuhinnan lisäksi Reilun kaupan
kansainvälinen järjestö Fairtrade International muuttaa kahvin
kaupankäyntiin liittyviä kriteerejä siten, että viljelijöiden asema
paranee hintaneuvotteluissa, säännöistä tulee selkeämmät ja hinnalla
keinottelun mahdollisuus vähenee. Fairtrade International tarjoaa
viljelijöille koulutusta sopimusten tekemisestä, hinnan kiinnittämisestä
ja riskinhallinta strategioista.

Kahvin kuluttajahintoihin takuuhinnan korotuksella ei ole välitöntä
vaikutusta. Kahvia ostetaan pitkillä sopimuksilla ja raaka-aineen hinnan
osuus tuotteen vähittäiskauppahinnasta on loppujen lopuksi aika pieni.
Tuottajille korotuksesta on kuitenkin merkittäviä hyötyjä sekä tuotannon
kannattavuuden että jatkuvuuden takaamiseksi.

Lue lisää Reilun kaupan kahvista