Hitachi väistelee vastuutaan Malesiassa

13.04.2011

13.04.2011

Kaksi kuukautta sitten Malesiassa japanilainen elektroniikkayhtiö
Asahi Kosei haastoi ihmisoikeusaktivistin, lakimiehen ja bloggaajan
Charles Hectorin oikeuteen kunnianloukkauksesta, koska hän oli
kirjoittanut blogissaan 31 siirtotyöläisen mahdollisesta karkotuksesta.
Nämä burmalaiset työntekijät olivat vastustaneet palkoista otettuja
laittomia vähennyksiä ja palkallisten sairauslomien puuttumista. Yhtiön
pyynnöstä tuomioistuin kielsi Charles Hectoria levittämästä julkisesti
tietoa bloginsa
tai Twitterin kautta siirtotyöläisten tilanteesta. Tällaista
ihmisoikeusaktivistien vaientamista ei voida hyväksyä. Kuitenkin Asahi
Koseilta tilaavat merkkiyhtiöt, kuten Hitachi, välttelevät vastuutaan.

8.helmikuuta 2011 Charles Hector sai tietää siirtotyöläisten
tapauksesta. Näiden 31 burmalaisen työntekijän mukaan – kun he olivat
valittaneet mm. palkkojen laittomista vähennyksistä – heitä uhkailtiin,
heidän passinsa ja omaisuutta takavarikoitiin ja asuntolan sähköt
katkaistiin. Charles Hector kysyi ensin yhtiöltä lisätietoja, mutta kun
vastausta sähköpostiin ei kuulunut, hän julkaisi blogissaan sen, mitä
työntekijät olivat kertoneet.

Viikkoa myöhemmin hän sai yhtiöltä kirjeen, missä häntä uhattiin
oikeustoimilla tai haasteen välttämiseksi maksamaan yli kahden miljoonan
euron korvauksen, poistamaan blogijulkaisut ja pyytämään julkisesti
anteeksi. Yhä useammat järjestöt ja ammattiliitot huomasivat tapauksen
ja julkaisivat yhteisen lausunnon.
Jo samana päivänä yhtiö oli ottanut yhteyttä tuomioistuimeen ja viikon
kuluttua Hector sai oikeuden määräyksen poistaa blogikirjoitukset ja
lopettamaan aiheesta puhumisen.

Elektroniikkateollisuuden merkkiyhtiöille – mm. Hitachille – osia
valmistavan Asahi Kosein hankkima oikeuden määräys loukkaa törkeästi
sananvapautta ja YK:n julistusta ihmisoikeuksien puolustajista.
Asahi Kosei ja siltä tilaavat yhtiöt kuitenkin edelleen kieltäytyvät
keskustelemasta siirtotyöläisten asiaa ajavien ryhmien kanssa, eikä
työntekijöiden kohtelu ole parantunut.

 Japanilainen elektroniikkayhtiö Hitachi onkin epäonnistumassa
ihmisoikeuksien ylläpitämisessä tuotantoketjussaan. Siirtotyöläisiä
kohdellaan kaltoin ja ongelmat paljastaneita Malesialaisia
ihmisoikeuksien puolustajia vastaan käydään oikeustoimia. Hitachilla
olisi vaikutusvaltaa saada alihankkijansa Asahi Kosei luopumaan
syytteistä ja saada se kunnioittamaan ihmisoikeuksia, mutta Hitachi on
lyönyt laimin vastuunsa. Hitachi on myös elektroniikkateollisuuden
vastuullisuutta ajavan EICC:n (Electronic Industry Citizenship
Coalition) jäsen, mutta on nyt epäonnistumassa EICC:n
vastuullisuusohjeiston noudattamisessa.

Allekirjoita vetoomus Hitachille,
että se huolehtisi ihmisoikeuksista koko tuotantoketjussaan ja
käyttäisi vaikutusvaltaansa Asahi Kosei -yhtiöön myös Charles Hectoria
vastaan nostetuista syytteistä luopumiseksi.

 Lisätietoja tapauksesta voit lukea täältä.