Globaalin kuluttajan oppikirjat ovat ilmestyneet!

Globaalin kuluttajan oppikirjat ovat ilmestyneet!

13.01.2010

Globaalin kuluttajan oppikirjassa esitellään arkisen kuluttamisen vaikutuksia globaaleihin kehityskysymyksiin sekä ympäristön että ihmisten kannalta. Lisäksi pohditaan vastuullista kuluttamista ja esitellään vaikuttamiskeinoja.

Globaalin kuluttajan oppikirja käsittelee kuluttamisen näkökulmasta mm. seuraavia aiheita:

  • ekologinen selkäreppu ja ekologinen jalanjälki
  • vesi- ja hiilijalanjälki sekä vaikutukset biodiversiteettiin
  • maailmankauppa ja työntekijöiden olot kehitysmaissa
  • reilu kauppa ja vastuullinen kuluttaminen
  • kulutuskritiikki ja tulevaisuuden tekeminen
  • vaikuttamisen keinot

Oppikirjan tehtävät suoritettuaan opiskelijat saavat Globaalin kuluttajan ajokortin, joka on todistus monipuolisesta perehtymisestä kuluttamisen vaikutuksiin. Tutkimuskirjoja voi tilata ja tehtäviä tehdä koulussa myös ilman, että oppilaat suorittavat ajokortin.

Yläkoulun sekä lukioiden ja ammattioppilaitosten oppikirjaa voi tilata ilmaiseksi Repusta. Myös opettajan materiaali on ilmainen. Opettajat voivat myös halutessaan liittyä GKA-sähköpostilistalle, jonne lähetetään noin kerran kuukaudessa tietoa ja vinkkejä oppikirjan teemoihin tai käyttöön liittyen.

Lisätietoa hankkeesta, kirjojen tilaukset: gka(at)repu.fi.