Eduskuntavaaliehdokkaat kannattavat eettisiä julkisia hankintoja

Eduskuntavaaliehdokkaat kannattavat eettisiä julkisia hankintoja

31.03.2011

Tiedote 31.3.2011

Reilu ehdokasEduskuntavaaliehdokkaat kannattavat eettisiä
julkisia hankintoja: peräti 93 prosentin mielestä hintaa ei tule
asettaa eettisyyden edelle, ilmenee ulkopoliittisesta vaalikoneesta.
Lisäksi 160 eri puolueiden ehdokasta on sitoutunut eettisten julkisten
hankintojen edistämiseen kansalaisjärjestöjen yhteisessä Reilu ehdokas
-kampanjassa.

Järjestöjen mukaan päättäjät käyttävät nykyisin liian vähän
Suomen hankintalain mahdollisuutta asettaa julkisten hankintojen
tarjouspyynnöille eettisiä kriteerejä. Ulkopoliittiseen vaalikoneeseen
vastanneista ehdokkaista 93 prosenttia oli täysin tai jokseenkin eri
mieltä väittämästä, että “Julkisilla varoilla tulee ostaa tuotteet
mahdollisimman edullisesti, vaikka olisi mahdollista, että ne on
tuotettu epäeettisesti”. Epäeettisyys voi tarkoittaa esimerkiksi
heikkoja työoloja tai lapsityövoiman käyttöä. Sosiaalisin perustein
kilpailuttaminen on kuitenkin käytännössä usein vierasta.

“Ehdokkaiden viesti on selvä: heillä on halua toimia eettisempien
hankintojen puolesta, mutta tietoa keinoista ei ole. Reilu ehdokas
-kampanja onkin otettu ehdokkaiden keskuudessa innokkaasti vastaan”,
sanoo projektikoordinaattori Reeta Partanen Eettisen kaupan puolesta
ry:stä.

Reilun kaupan edistämisyhdistyksen, Eettisen kaupan puolesta ry:n ja
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan koordinoiman globbariverkoston
yhteinen Reilu ehdokas -kampanja muistuttaa eduskuntavaaliehdokkaita
siitä, miten he voivat valituksi tultuaan edistää eettisiä julkisia
hankintoja ja selkeämpää yritysvastuulainsäädäntöä Suomeen. Järjestöt
haluavat eettisyyttä muun muassa valtion, kuntien ja seurakuntien
julkisin varoin ostamien elintarvikkeiden ja työvaatteiden tuotantoon.

Valtio, kunnat ja seurakunnat tekevät vuosittain hankintoja 27
miljardilla eurolla. Reilu ehdokas -kampanjaa toteuttavien
kansalaisjärjestöjen mukaan näillä ostoilla voitaisiin ohjata yrityksiä
tarjoamaan markkinoille entistä enemmän vastuullisesti tuotettuja
tuotteita. Järjestöjen mukaan seuraavan hallituksen tulee laatia
yritysvastuustrategia ja konkreettinen toimintaohjelma sen
toteuttamiseksi.

“Suomen hankintalaki hyväksyy eettisten kriteerien asettamisen
tarjouspyynnöissä, mutta tätä mahdollisuutta käytetään edelleen liian
vähän. Myös hallituksen tulisi edistää eettisten kilpailutusperusteiden
käyttöä varmistamalla, että niin valtion kuin kuntienkin hankkijat
saavat riittävää tukea ja ohjausta eettisten kriteerien käyttöön”, sanoo
toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa Reilun kaupan
edistämisyhdistyksestä.

Kampanja on suunnattu myös äänestäjille. Äänestäjät voivat tutustua
oman vaalipiirinsä reiluihin ehdokkaisiin kampanjasivustolla.
Ehdokkaiden reiluuteen voi perehtyä myös ulkopoliittisen vaalikoneen
avulla.

Toimituksille tiedoksi

Lisätietoja

  • Reeta Partanen, projektikoordinaattori, Eettisen kaupan puolesta ry, puh. 044 595 0094
  • Tytti Nahi, kehityspoliittinen asiantuntija, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, puh. 040 550 5547
  • Pirjo Virtaintorppa, toiminnanjohtaja, Reilun kaupan edistämisyhdistys ry, puh. 050 410 1370