Aamiaisen äärellä keskusteltiin yritysvastuun ajankohtaisista asioista

Aamiaisen äärellä keskusteltiin yritysvastuun ajankohtaisista asioista

09.10.2013


Eettisen kaupan puolesta ry järjesti
tiistaina 17.9 aamiaistilaisuuden, jossa keskusteltiin yritysvastuun
ajankohtaisista aiheista. Keskustelua herätti mm. EU:n
direktiiviehdotus, joka tekisi suuryritysten vastuuraportoinnin
pakolliseksi.

Mukana keskustelemassa olivat
Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Kepan kehityspoliittinen
asiantuntija Eva Nilsson sekä Eetin toiminnanjohtaja Lotta Staffans.

Sonja Vartiala puhui täydelle salille
Finnwatchin tuoreimmasta tutkimuksesta Stora Enson Intian Chennaissa
sijaitsevan tehtaan työoloista. Vartiala korosti kuinka
hallitusohjelman tavoitteena on nostaa suomalaiset yritykset
yritysvastuun edelläkävijöiksi, jolloin erityisesti
valtio-omisteisten yritysten tulisi tässä asiassa olla
sunnannäyttäjiä. Stora Enso on yksi Suomen suurimmista
yrityksistä, jonka suurin omistaja on Suomen valtio.

Stora Enso myös määritteli vuonna
2010 strategiansa uudelleen ja asetti yrityksen päämääräksi ”Do
good for the people and the planet.” Tätä taustaa vasten
Finnwatchin tutkimuksen mukaan Stora Enson Intian tehtailla löytyi
puutteita, joista keskeisimmät epäkohdat olivat elämiseen
riittämätön palkka, puutteita työolosuhteissa (esim. korkeat
työskentelylämpötilat), tehtaan virallinen ohjesääntö ei
noudattanut ILOn suosituksia tai tehtaan omaa henkilöstöohjetta ei
kaikilta osin noudatettu. Lisäksi tehtaan työntekijöistä kolme
neljäsosaa olivat daliteja, joiden aseman parantamiseksi tehtailla
ei ollut tehty aktiviisia toimenpiteitä.

– Myönteistä oli kuitenkin se, että
Stora Enso on koko tutkimusprosessin ajan toiminut avoimesti, mikä
ei ole itsestäänselvyys, Vartiala huomautti. Yritys on tehnyt
tehtaalla myös parannuksia ja esimerkiksi tehtaan
onnettomuustilastot näyttävät työtapaturmien vähentyneen
merkittävästi.

 

Vastuullisuusraportointi pakolliseksi?

Eva Nilsson teki vuorostaan katsauksen
yritysvastuukentällä tapahtuviin ajankohtaisiin asioihin. Tällä
hetkellä eduskunnassa käsitellään EU-komission ehdotusta, joka
toteutuessaan tekisi suuryritysten vastuuraportoinnin pakolliseksi.

Komission ehdotus, jota myös Suomi
kannattaa, on että yritykset joutuisivat raportoimaan vain
taloudellisesti merkittävistä riskeistä, mikä tarkoittaisi ettei
yhteiskunnallisista – tai ihmisoikeusriskeistä tarvitsisi raportoida
ellei niitä nähtäisi taloudellisena riskinä yrityksen
toiminnalle.

– Toinen ongelma on raporttien
luotettavuus, jos yritykset voivat itse päättää mitä
raportteihin kirjataan ja mitä jätetään kirjaamatta. Direktiivin
pitäisi sisältää selkeitä ohjeita siitä, mitä yritysten tulee
raportoida.

Yrityspuolella närää herättää
puolestaan raportoinnista aiheutuvat kustannukset, jos
yhteiskuntavastuuraportti liitettäisiin osaksi yritysten
toimintakertomusta, jolloin se Suomen lain mukaan pitäisi myös
tilintarkastaa.

 

Hampaaton valitusmekanismi

Keskustelua herätti myös työ- ja
elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva Yhteiskunta- ja
yritysvastuu neuvottelukunta YHVA, jonka tehtävä on neuvoa
hallitusta miten Suomi saavuttaisi tavoitteensa yritysvastuun
edelläkävijänä. Neuvottelukunta koostuu mm. työmarkkina- sekä
kansalaisjärjestöistä sekä eri viranomaistahoista. Se toimii myös
OECD:n kansallisena yhteyselimenä, mikä tarkoittaa että YHVA
käsittelee valitukset, jos suomalaisen yrityksen epäillään
toimineen OECD:n ohjeistusten vastaisesti.

Kyseessä on kuitenkin epäjuridinen
elin, joka ei voi asettaa sanktioita vaan antaa vain suosituksia.
Ensimmäinen valitusprosessi saatiin päätökseen kesäkuussa,
jolloin YHVA antoi vapauttavan päätöksen kantelusta
suomalaisyritys Pöyryä vastaan. Useat ympäristö- ja
kehitysjärjestöt olivat kesällä 2012 tehneet kantelun Pöyryn
toimista Mekongilla. Nilsson toivoikin tapauksen herättävän
keskustelua siitä, miten keinoja valittaa suomalaisten yritysten vastuuttomasta toiminnasta
voitaisiin parantaa ja kehittää.

Tilaisuuden lopuksi Eettisen kaupan
puolesta ry:n toiminnanjohtaja Lotta Staffans esitteli Eetin tulevia
syksyn tapahtumia ja kertoi mm. usean järjestön yhteisestä
kampanjasta vero-oikeudenmukaisuuden puolesta. Kampanja käynnistyy
lokakuussa ja Eetti järjestää aiheesta koulutuksia Helsingissä
28.9. sekä Oulussa 12.10.

 

Lisätietoja aiheista löydät:

Finnwatchin raportti ”Stora Enso ja
ihmisoikeudet”:
http://www.finnwatch.org/uutiset/106-stora-enson-intian-tehtaalta-loeytyi-alhaisia-palkkoja-ja-puutteita-tyoeturvallisuudessa

Järjestöjen kantelusta Pöyryn
toimista Mekong-alueella:

Eetti ry:n syksyn tulevia tapahtumia
löydät osoitteesta: https://eetti.fi/event