Eettisen kaupan puolesta ry

Eetillä on monialaisia materiaaleja elektroniikan kuluttamiseen, elinkaareen ja globaaleihin vaikutuksiin liittyen. Opetuksessa voi hyödyntää esityksiä, valokuvia, vastamainoksia, meemejä, infograafeja, tilastotietoa, videoita, pelejä, karttoja, verkkotehtäviä ja taustamateriaalia.

Oppimateriaaleja voi ladata ja tulostaa, esityksiä voi myös muokata. Vinkkejä ja painettuja oppaita voi tiedustella Eetin globaalikasvatuksen koordinaattorilta.

Some exercises can be found also in English, see below. The teaching materials can be downloaded and printed, the presentations can also be modified. Tips can be asked by sending email to Eetti’s coordinator of global education.

Esitykset, valokuvat, vastamainokset, meemit ja infograafit

Opetuksessa voi hyödyntää valmiita esityksiä ja taustamateriaalia:

Videot

Oppitunnilla voi näyttää myös videoita:

Pelit ja kartat

Oppitunnilla voi käyttää myös pelejä, karttoja ja vastamainoksia:

Verkkotehtävät

Eetillä on verkko-oppimateriaali Globaalin kuluttajan foorumi, jolta suosittelemme erityisesti seuraavia tehtäviä:

3 a) Eettistä elektroniikkaa?
3 e) Yritysten vastuulla?
4 a) Kierrätä kännykkä
4 b) E-jäte
4 c) Elektroniikan tarina
4 d) Kännykkäni tarina
5 c) Omat kulutusvalinnat puntarissa

Taustamateriaalit ja verkkosivut

Opetuksen tueksi on koostettu tutkimus- ja tilastotietoa elektroniikan elinkaaresta ja e-jätteestä. Myös Eetin esitys matkapuhelimen tuotantoketjusta ja kuluttamisesta sekä esitys vastuullisista elektroniikkahankinnoista syventävät tietoa maailmankaupasta ja eri toimijoiden rooleista.

Tietoa ja opetusvinkkejä löytyy myös Kuilut umpeen -blogista. Tässä teksti elektroniikan tuotantoketjusta ja siihen liittyvästä luovasta kansalaisvaikuttamisesta sekä tekstit kaivannaisteollisuudesta.

Muita materiaalivinkkejä maailmankansalaisuuteen: www.globaalikasvatus.fi

Haku